ŁACINA - Język liturgiczny Kościoła

Język łaciński – starożytny język Kościoła Katolickiego, tak w dzisiejszych czasach zapomniany i niedoceniany, mimo iż jest językiem martwym, jest jednym z trzech języków (oprócz języka greckiego i hebrajskiego) nazywanych przez Kościół językami „świętymi”. A właśnie może dlatego, że jest językiem martwym, tkwi w nim jego wielkość. Używanie tego języka w liturgii świętej, niebędącego językiem „codzienności”, ma uzmysłowić zwykłemu człowiekowi, iż bierze on udział w czymś niecodziennym, w ceremonii, która nie może być odprawiona w języku, jakim posługujemy się na co dzień, przeznaczonym dla rzeczy codziennego użytku. Możemy uzasadnić to słowami: Dlatego używa się języka zarezerwowanego dla sfery sakralnej, po to, by tajemnicy Bożej niby tajemnicy serca strzec jak świętości przed bezceremonialnym wścibstwem niepowołanych. Argumentem przemawiającym za przytoczonym stwierdzeniem jest to, aby poprzez tłumaczenia z języka łacińskiego na języki narodowe uniknąć błędów i przeinaczeń, co niestety obecnymi czasy ma miejsce, szczególnie w przekładach Pisma Świętego i mszału w państwach Europy Zachodniej. Zarzut, jaki jest stawiany, jest tego rodzaju, że język łaciński jest językiem niezrozumiałym dla współczesnego człowieka. Można zgodzić się z tą opinią, ale zarazem należy dodać, iż uczestnicząc we Mszy św., nie musimy wszystkich modlitw rozumieć ani słyszeć.
Zadajmy sobie pytanie, czy używając języka narodowego, tak dobrze orientujemy się, co w danej chwili dzieje się na ołtarzu? Zacytuję w tym miejscu ks. Maessena: Proszę spytać wiernych, którzy od dwudziestu czy trzydziestu lat uczestniczą we mszy w języku ojczystym, czym jest św. Ofiara mszy. Ogromna większość nie zna prawidłowej lub jasnej odpowiedzi na to pytanie, nie wie, co się dzieje na ołtarzu podczas sprawowania Mszy św., choć dzięki językowi ojczystemu wydaje im się, że wszystko rozumieją. Tymczasem każdy wierny, uczestniczący w tradycyjnej liturgii mszy i wychowany w wierze katolickiej dokładnie rozumie, co się dzieje na ołtarzu; towarzyszy on sercem świętym obrzędom i pojmuje więcej z ich tajemnicy, niż oświecony katolik ostatnich lat, któremu wydaje się, że wszystko dokładnie rozumie.
Kolejnym argumentem za zachowaniem języka łacińskiego w Kościele katolickim jest to, iż ten język jest zewnętrznym znakiem jedności Kościoła. Te same modlitwy i ofiara eucharystyczna jest składana w tym samym języku we wszystkich narodach we wszystkich czasach. Śmierć łaciny we Mszy św. niszczy jedność kultu, a to prowadzi do zniszczenia jedności wiary. W ten sposób Msza św. ulega zmianom w różnych miejscach i czasie. Naruszono jedność Kościoła, co sprawia, że każdy kraj ma inną mszę, inny kult, co doprowadzić może w szybkim czasie do powstania kościołów narodowych.
Mówienie do ludzi w zwykłym języku narodowym sprawia, że Msza św. odprawiana w takim języku także staje się zwykłą i banalną. W ten sposób wierni tracą sens wartości wielkości Mszy św. i tracą także respekt, uwielbienie oraz cześć wobec ofiarującego się bezkrwawo na ołtarzu Chrystusa.
W obronie łaciny możemy przytoczyć m.in. orzeczenie Soboru Trydenckiego: Jeśli ktoś twierdzi, że obrzęd Kościoła rzymskiego, w którym część kanonu i słowa konsekracji wymawiane są po cichu, należy potępić; lub że mszę można sprawować tylko w języku miejscowym – niech na niego będzie anatema. Oczywiście niektóre części liturgii mające charakter pouczający (czytania i Ewangelia) można sprawować w języku narodowym, ale całościowo Kościół powinien pozostać przy specjalnym języku kultu. Należy również dodać, iż język łaciński nigdy nie został zniesiony przez Sobór Watykański II, a uczestnicy Soboru dopuszczali używanie języka krajowego w liturgii tylko w wyjątkowych przypadkach. Jak sami widzimy, w obecnych czasach wyjątek stał się normą, a język łaciński powoli zniknął z życia Kościoła i jego liturgii. Neokościoła, oczywiście.
Tomasz Jazłowski
Anieobecny
Kto i po co ukatrupił nazywając ,,ten" język - i to globalnie, językiem martwym...?
Mądry rozumie, głupiemu nie wytłumaczy...
Konfederacja Korony Polskiej
Ja nawet pacierz odmawiam po łacinie -nie mówiąc już o innych modlitwach ! -SZATAN BOI SIĘ ŁACINY !
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
Dokładność Liturgii , pisowni i mowy to jedno ,ale przed wszystkim sakralność , która łączy wszystkie narody - to są nieocenione priorytety .
alex 7
MSZA ŚW. TRYDENCKA I NOWA MSZA ŚWIĘTA
J.:
To samo odnosi się do Mszy. Jak już powiedziano Ci z Góry (z Nieba) wolą i są bardziej zadowoleni z Mszy Trydenckiej aniżeli niemieckiej (krajowej) i tej nowej (posoborowej), ponieważ nie wszystko da się dokładnie przetłumaczyć (z łaciny na języki obce)./
E.:
Czy myślisz o łacińskiej Trydenckiej Mszy? Mów prawdę, mów prawdę Judaszu Iskarioto, …More
MSZA ŚW. TRYDENCKA I NOWA MSZA ŚWIĘTA
J.:
To samo odnosi się do Mszy. Jak już powiedziano Ci z Góry (z Nieba) wolą i są bardziej zadowoleni z Mszy Trydenckiej aniżeli niemieckiej (krajowej) i tej nowej (posoborowej), ponieważ nie wszystko da się dokładnie przetłumaczyć (z łaciny na języki obce)./
E.:
Czy myślisz o łacińskiej Trydenckiej Mszy? Mów prawdę, mów prawdę Judaszu Iskarioto, tylko prawdę z polecenia Matki Bożej!/
J.: Łacińskie teksty dają się z trudem przetłumaczyć na niemiecki (krajowy) język. I w ten sposób dostają się fałszywe słowa (nieścisły tekst), które właściwie przynoszą mniej błogosławieństwa (łask). To wszystko, co nie jest wykonane tak, jak chciał tego Chrystus przynosi mniej łask... Szczególnie przy przemienieniu Słowa przemienienia muszą być bardzo dokładne, dokładnie, wypowiedziane. Nie wolno zmienić żadnej litery (żadnego słowa). Wszystko musi być bardzo dokładne. Czy wiecie jak u nas wszystko musi być dokładnie zrobione? Jak prawnie? Nawet w Kościele Katolickim nie ma teraz takiej dokładności jak u nas!/
E.: Mów prawdę z polecenia Matki Bożej, tylko prawdę, mów nadal!
OSTRZEŻENIE Z ZAŚWIATÓW- Bonawentura Meyer
Posoborowe absurdy
Kościół był JEDNOŚCIĄ I POTĘGĄ na całym dzięki ŁACINIE do czasów SW II. Niezleżnie na jakim Kontynencie, Państwie katolik przebywał to zawsze był u siebie na Mszy Trydenckiej. Wszystko rozumiał oprócz kazania w języku danego kraju.
Właśnie tę Mszę doceniłam zagranicą. Nie rozumiałam kazania, ale rozumiałam Mszę z Mszalikiem Łacińsko-Polskim.
DOCENIŁAM TĘ MSZĘ W CZASIE PANDEMI COVID -19 w …More
Kościół był JEDNOŚCIĄ I POTĘGĄ na całym dzięki ŁACINIE do czasów SW II. Niezleżnie na jakim Kontynencie, Państwie katolik przebywał to zawsze był u siebie na Mszy Trydenckiej. Wszystko rozumiał oprócz kazania w języku danego kraju.
Właśnie tę Mszę doceniłam zagranicą. Nie rozumiałam kazania, ale rozumiałam Mszę z Mszalikiem Łacińsko-Polskim.
DOCENIŁAM TĘ MSZĘ W CZASIE PANDEMI COVID -19 w 2020 r. Na NOM kościoły były zamykane, Policja czatowała na wiernych w Kościele i pod Kościołem. A tu na Mszy Trycenkiej kościół był pełny po brzegi. Kaplicę zamknięto od środka. Odprawiała się CICHA MSZA, a...... Policja podsłuchiwała pod przydymionymi oknami, drzwiami, Omal wszyscy nie buchnęlibyśmy śmiechem, gdy słyszeliśmy pod oknem. FAŁSZYWY ALARM. JEST CICHO. TAM NIKOGO NIE MA
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
.....jak kazanie jest w innym języku -ten czas można spokojnie poświecić np. na odmówienie różańca .
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Jota-jotka = Maja21 = MEDALIK ŚW.BENEDYKTA = znana nam wszystkim " owca " ! - talmudyczna nawiedzona czarownica walcząca po stronie diabła i masonów !
Posoborowe absurdy
Dokładnie. W tym czasie można się modlić na róźańcu..... Nawet jak ktoś nie rozumie języka łacińskiego to tak przez całą Mszę może się modlić. A CO NAJWAŻNIESZE ZRELAKSOWAĆ. Wychodzi się z tej Mszy wyciszkonym, pełnym nadziei.
Posoborowe absurdy
Zaczepliwa @Jota-jotka . To dyskusja między Tradycjonalistami. Zatwardziały NOM-wiec nie doceni tej Mszy w Bractwie jak sam się na niej nie znajdzie i nie przekona się jak został okradziony z SACRUM. Natomiast INDULT jest dostosowany do NOWYCH POSOBOROWYCH ŚWIĄT I POSOBOROWEGO NAUCZANIA.
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Modlenie się przez całą Mszę Św. inna modlitwą to była by profanacja i lekceważenie najważniejszej Modlitwy chrześcijańskiej jaką jest Przenajświętsza Ofiara . My nie musimy wszystkiego rozumieć , bo kapłan przy ołtarzu zastępuje Chrystusa i nas wiernych jako swoją owczarnie przyprowadza Łono Ojca i to On ( kapłan -Chrystus ) się za nas modli w naszym imieniu . My powinniśmy w tym czasie …More
Modlenie się przez całą Mszę Św. inna modlitwą to była by profanacja i lekceważenie najważniejszej Modlitwy chrześcijańskiej jaką jest Przenajświętsza Ofiara . My nie musimy wszystkiego rozumieć , bo kapłan przy ołtarzu zastępuje Chrystusa i nas wiernych jako swoją owczarnie przyprowadza Łono Ojca i to On ( kapłan -Chrystus ) się za nas modli w naszym imieniu . My powinniśmy w tym czasie kontemplować .
Posoborowe absurdy
@KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO Mówisz nie prawdę. Mówię o osobach, które przyszyły na Mszę Trydenką. Nie czego nie rozumieją, Jedynie co zrozumieją to Przeistoczenie. Tak mogą się modlić przez całą Mszę. I wcale nie jest to profanacja i lekceważenie Przykłąd Dawida Mysiora, który tak czynił. A potem na Mszy tylko czytał części stałe z Mszalika. Dopiero wtedy go oświeciło i rozpłakał …More
@KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO Mówisz nie prawdę. Mówię o osobach, które przyszyły na Mszę Trydenką. Nie czego nie rozumieją, Jedynie co zrozumieją to Przeistoczenie. Tak mogą się modlić przez całą Mszę. I wcale nie jest to profanacja i lekceważenie Przykłąd Dawida Mysiora, który tak czynił. A potem na Mszy tylko czytał części stałe z Mszalika. Dopiero wtedy go oświeciło i rozpłakał się na Mszy.
Plandemia = depopulacja > szczepienia >chipy
Jota-jotka = Maja21 = MEDALIK ŚW.BENEDYKTA = znana nam wszystkim " owca " ! - talmudyczna nawiedzona czarownica walcząca po stronie diabła i masonów !
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
.....jak widać demony trzymają stały dyżur na tym portalu - wiedzą doskonale kto jest górą i ze strachu ogłupiały i pogubiły się w Prawdzie jaką wstawiają tutaj katolicy Tradycji !
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Posoborowe absurdy

@KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO Mówisz nie prawdę. Mówię o osobach, które przyszyły na Mszę Trydenką. Nie czego nie rozumieją, Jedynie co zrozumieją to Przeistoczenie. Tak mogą się modlić przez całą Mszę. I wcale nie jest to profanacja i lekceważenie Przykłąd Dawida Mysiora, który tak czynił. A potem na Mszy tylko czytał części stałe z Mszalika. Dopiero wtedy go …More
Posoborowe absurdy

@KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO Mówisz nie prawdę. Mówię o osobach, które przyszyły na Mszę Trydenką. Nie czego nie rozumieją, Jedynie co zrozumieją to Przeistoczenie. Tak mogą się modlić przez całą Mszę. I wcale nie jest to profanacja i lekceważenie Przykłąd Dawida Mysiora, który tak czynił. A potem na Mszy tylko czytał części stałe z Mszalika. Dopiero wtedy go oświeciło i rozpłakał
=========================================
Przeczytaj dokładnie to co napisałem , bo nie zrozumiałaś mojego wpisu ;
"..... lekceważenie najważniejszej Modlitwy chrześcijańskiej jaką jest Przenajświętsza Ofiara ."
tzn. że nie nie można zastępować NAJWAŻNIEJSZEJ MODLITWY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ( jaką jest Ofiara Mszy Świętej ) inną prywatną modlitwą , bo to będzie upokorzenie dla Przenajświętszej Ofiary !
Nie musimy wszystkiego rozumieć , bo kapłan -Chrystus za nas się modli , my w tym czasie powinniśmy jedynie KONTEMPLOWAĆ w łączności z kapłanem Chrystusem , Który przyprowadził swoją owczarnie do Swojego Ojca . Przeanalizuj to ! w razie trudności ze zrozumieniem skieruj się z zapytaniem do kapłana Tradycji -najlepiej z Bractwa Św.Piusa X-go , ks.Jacka Bałemby , lub im podobnych a nie trwaj w uporze własnego EGO !
Posoborowe absurdy
@Plandemia = depopulacja > szczepienia >chipy TO CI NUMER. To @Jota-jotka , to @Maja 21 i @MEDALIK ŚW. BENEDYKTA ? Nie to nie przyjdzie na Mszę do Fsspx, Jak już to tylko jako szpieg, aby zaszkodzić Bractwu jak to uczynił @PiotrM . Chodził, słuchał kazań, a nawet przyjmował Komunię Św. .... a teraz dalej broni MODERNISTÓW Z NOM I INDULTU OPARTEGO NA POSBOROWYM NAUCZANIU I …More
@Plandemia = depopulacja > szczepienia >chipy TO CI NUMER. To @Jota-jotka , to @Maja 21 i @MEDALIK ŚW. BENEDYKTA ? Nie to nie przyjdzie na Mszę do Fsspx, Jak już to tylko jako szpieg, aby zaszkodzić Bractwu jak to uczynił @PiotrM . Chodził, słuchał kazań, a nawet przyjmował Komunię Św. .... a teraz dalej broni MODERNISTÓW Z NOM I INDULTU OPARTEGO NA POSBOROWYM NAUCZANIU I CELEBRACJI ZMIENIONYCH ŚWIĄT.
Ciekawe jak będzie bronił indultu i Najświętszego Sakramentu w Nowych Kościołach gdzie następuje ROZDARCIE - Ołtarza i Tabernakulmu. Jak chce kontynuować tzw. "duchowość ołtarza" . Co On i ksiądz będą się modlić do stołu ofiarnego i całować pusty stół bez tabernakulum? TO JEST SCHIZOFRENIA DUCHOWA. Jota-jota vel Maja21 vel Medaliczka. Ucałuj Piotrusia Pana w czułko w jego "święte usteczka pełne miłości"
Posoborowe absurdy
@KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO Rzeczywiście nie zrozumiałam. Masz rację 🤭 Sorry