07:42
ľubica
7848
Kňaz Piotr Glas : Prekliati kňazi Kňaz Piotr Glas pôsobiaci v Anglicku hovorí o tom, čo je v živote dôležité: nestratiť vieru. Reaguje na kritiku uverejnenú v publikácii KEP (Konferencia episkopátu …More
Kňaz Piotr Glas : Prekliati kňazi

Kňaz Piotr Glas pôsobiaci v Anglicku hovorí o tom, čo je v živote dôležité: nestratiť vieru. Reaguje na kritiku uverejnenú v publikácii KEP (Konferencia episkopátu poľského) "Duszpasterstwo w czasie pandemii” (Pastorácia v čase pandémie), pastoračný program Katolíckej cirkvi v Poľsku na roky 2020/2021; text z názvom "Duszpasterstwo w Polsce w czasie epidemii: mocne i słabe strony, wyzwania, nadzieje" zostavil kňaz doktor Przemysław Sawa, ktorý kritizuje viacerých kňazov počnúc arcibiskupom Lengom, ďalej spomína Dominika Chmielewského, Romana Kneblewského, Pavla Murzinského, Piotra Glasa a ďalších.
-------------------------
Kto rozumie, vie, že vymenovaní kňazi a arcibiskup hovoria pravdu, preto sú kritizovaní.....
ľubica
knazi, ktorí MILUJETE EUCHARISTIU, nedovolte aby sa opat zopakovalo podávanie SP na ruku! Napriek opatovným zavádzaniam nariadení biskupov spriahnutých so svetom, ostante verní a podávajte SP do úst a na kolenách!
Sám Boh vám odmení toto vaše vyznanie a priznanie sa k NEMU!!!
Co na tom že budete označení, otitulovaní ako bigotní, ako neposlušní.... NEBOJTE SA!More
knazi, ktorí MILUJETE EUCHARISTIU, nedovolte aby sa opat zopakovalo podávanie SP na ruku! Napriek opatovným zavádzaniam nariadení biskupov spriahnutých so svetom, ostante verní a podávajte SP do úst a na kolenách!

Sám Boh vám odmení toto vaše vyznanie a priznanie sa k NEMU!!!
Co na tom že budete označení, otitulovaní ako bigotní, ako neposlušní.... NEBOJTE SA!
3 more comments from ľubica
ľubica
celý originál má vyše hodiny:
youtube.com/watch?v=FU2pIPjkHBk
Ks Piotr Glas - Kapłani wyklęciMore
celý originál má vyše hodiny:
youtube.com/watch?v=FU2pIPjkHBk

Ks Piotr Glas - Kapłani wyklęci
ľubica
ľubica
komentáre vypnuté, kto má oči na videnie a uši na počutie, nepotrebuje komentovať
ľubica
tkkbs.sk/…ew.php?cisloclanku=20210312027
velmi smutná správa od arcibiskupa Zvolenského pre duchovných SR!
Prosím nepoľavujme v modlitbách a obetach za dar pokánia pre KBS!