Clicks367
ľubica
7
Kňaz Piotr Glas : Prekliati kňazi Kňaz Piotr Glas pôsobiaci v Anglicku hovorí o tom, čo je v živote dôležité: nestratiť vieru. Reaguje na kritiku uverejnenú v publikácii KEP (Konferencia episkopátu …More
Kňaz Piotr Glas : Prekliati kňazi

Kňaz Piotr Glas pôsobiaci v Anglicku hovorí o tom, čo je v živote dôležité: nestratiť vieru. Reaguje na kritiku uverejnenú v publikácii KEP (Konferencia episkopátu poľského) "Duszpasterstwo w czasie pandemii” (Pastorácia v čase pandémie), pastoračný program Katolíckej cirkvi v Poľsku na roky 2020/2021; text z názvom "Duszpasterstwo w Polsce w czasie epidemii: mocne i słabe strony, wyzwania, nadzieje" zostavil kňaz doktor Przemysław Sawa, ktorý kritizuje viacerých kňazov počnúc arcibiskupom Lengom, ďalej spomína Dominika Chmielewského, Romana Kneblewského, Pavla Murzinského, Piotra Glasa a ďalších.
-------------------------
Kto rozumie, vie, že vymenovaní kňazi a arcibiskup hovoria pravdu, preto sú kritizovaní.....
ľubica
knazi, ktorí MILUJETE EUCHARISTIU, nedovolte aby sa opat zopakovalo podávanie SP na ruku! Napriek opatovným zavádzaniam nariadení biskupov spriahnutých so svetom, ostante verní a podávajte SP do úst a na kolenách!

Sám Boh vám odmení toto vaše vyznanie a priznanie sa k NEMU!!!
Co na tom že budete označení, otitulovaní ako bigotní, ako neposlušní.... NEBOJTE SA!
3 more comments from ľubica
ľubica
celý originál má vyše hodiny:
youtube.com/watch?v=FU2pIPjkHBk

Ks Piotr Glas - Kapłani wyklęci
ľubica
ľubica
komentáre vypnuté, kto má oči na videnie a uši na počutie, nepotrebuje komentovať
ľubica
tkkbs.sk/…ew.php?cisloclanku=20210312027
velmi smutná správa od arcibiskupa Zvolenského pre duchovných SR!
Prosím nepoľavujme v modlitbách a obetach za dar pokánia pre KBS!