ľubica
knazi, ktorí MILUJETE EUCHARISTIU, nedovolte aby sa opat zopakovalo podávanie SP na ruku! Napriek opatovným zavádzaniam nariadení biskupov spriahnutých so svetom, ostante verní a podávajte SP do úst a na kolenách!

Sám Boh vám odmení toto vaše vyznanie a priznanie sa k NEMU!!!
Co na tom že budete označení, otitulovaní ako bigotní, ako neposlušní.... NEBOJTE SA!
3 more comments from ľubica
ľubica
celý originál má vyše hodiny:
youtube.com/watch?v=FU2pIPjkHBk

Ks Piotr Glas - Kapłani wyklęci
ľubica
ľubica
komentáre vypnuté, kto má oči na videnie a uši na počutie, nepotrebuje komentovať
ľubica
tkkbs.sk/…ew.php?cisloclanku=20210312027
velmi smutná správa od arcibiskupa Zvolenského pre duchovných SR!
Prosím nepoľavujme v modlitbách a obetach za dar pokánia pre KBS!