Peter(skala)
perfektne video... vkratkosti a vystižne čo obsahuje Norimbresky kodex a ako sa porušuje v sučasnosti počas očkovania na covid-19