08:46
Coburg
1.4K
Peter Skala sem dal informácie zo zjavenia Panny Márie Matúšovi Lašútovi - pridávam niekoľko jeho osobných vyjadrení.