szuirad1

Czy trzeba się modlić?

Wydaje się, że nie trzeba się modlić, gdyż: 1. Modlitwa wydaje się dlatego konieczna, gdyż myślimy że trzeba ujawnić to czego potrzebujemy temu, …
bielas