Peter(skala)
11.2K

Vedci zo SAV neodpovedajú, budú sudení za ohováranie Dr.Lakotu?

Druhá odpoveď zo SAV vs. Dr. Lakota
akw.sk/pravo/druha-odpoved-zo-sav-vs-dr-lakota/

Napísal

Peter Weis

4 augusta, 2021

Čas čítania: 2 min.

Na základe prvej odpovede sme vyzvali SAV, aby presne identifikovala relácie a výroky, ku ktorým sa vyjadrovali jej zamestnanci a v prípade, ak to nedokáže, označila text na svojej stránke ohovárajúci nášho klienta za HOAX.

Aká bol odpoveď v lehote (sú 2 dni po lehote, komunikujeme elektronicky cez portál slovensko.sk)?

Teraz by ste očakávali sken odpovede a príslušný komentár.
...a dočkáte sa slov ŽIADNA ODPOVEĎ.

Došli slová, došli argumenty. Smutne konštatujeme, že sa SAV mlčaním priznáva k tomu, že (*.... ) klamala, celá vec samozrejme skončí na súde a komentátori SAV dostanú potrebný priestor na vyjadrenie a my ich poriadne prevetráme a zápisnice zverejníme.

SAV už pre nás nie je viac vedeckou organizáciou. Bude potrebná jej morálna rehabilitácia a to nejaký čas potrvá. Zradili princípy nezávislosti vedy, stali sa politickým spolkom. U toho, kto si nevie priznať chybu v ľudskej rovine, nemožno očakávať objektivitu vo vedeckom bádaní. Keď toto skončí, vedu čaká veľká reforma.

Žiadne ďalšie kamarátske citácie len, aby boli tituly a granty.
Proces dosahovania spravodlivosti je niekedy zábava. Rozmýšľame nad angažovaním komentátora Schutza.
My nedisponujeme takou slovnou zásobou, aby sme farbisto expresívne (a budeme ho krotiť, aby to bolo na hranici slušnosti) vedeli popísať, čo sa bude na súde diať. Len či by došiel a bol by ochotný…
...a k Dr. Klempovi pozveme prof. Drostena. Aj tu máme obavu, či by došiel a bol by ochotný… nepôjde totiž o hantavírusy.

***
z textu bolo vymazané slovo: "bohapusté"
Peter(skala)