martyr
83

Být katolíkem je otázkou logiky. POSUĎTE SAMI. (s lépe funkčními odkazy) :-)

1) Zázrak ve Fatimě, Portugalsko v r. 1917, který vidělo 70 tisíc lidí, vč. ateistů a protikřesťanských elementů.
www.youtube.com/watch

2) Páter Pio, kněz z italského San Giovanni Rotondo, který zemřel v r. 1968, měl stigmata (rány, jako ukřižovaný Ježíš), bylo prokázáno, že se mohl vyskytovat na dvou místech najednou a znal všechny hříchy lidí, kteří vstupovali do jeho zpovědnice. Byl exhumován po r.2000 s neporušeným tělem, známkou svatosti. Dnes je vystaven ve skleněné rakvi, jako by spal. V současné době je po světových katedrálach rozmístěno asi 200 mrtvých svatých, kteří se nekazí. Lidé je mohou běžně vidět:
Páter Pio - staviteľ milosrdenstva
Více o svatých , kteří se nekazí (incorruptible saints):
www.youtube.com/watch

3)Zázrak, který se každoročně opakuje v Řecku. Zmije se na svátek Panny Marie slézají z okolních hor ke kostelu. V ten den jsou neškodní, lidi si s nimi hrají. Druhý den zase mizí v horách, to už jsou opět nebezpeční jedovatí hadi:
www.youtube.com/watch

4)Turínské plátno – nepochybné důkazy, že se jedná o pohřební plátno Ježíše Krista ukřižovaného v Jeruzalémě v r. 33:
www.youtube.com/watch
www.youtube.com/watch
www.youtube.com/watch
Zkoumání turínského plátna:
www.youtube.com/watch

5)Zázraky, které prokazují, že proměněná hostie skutečně nadpřirozeně skrývá tělo a krev našeho pána Ježíše Krista v nadpřirozené neviditelné podobě:
Eucharistický zázrak v Lancianu, Itálie:
en.wikipedia.org/wiki/Miracle_of_Lanciano
Více o eucharistických zázracích:
www.youtube.com/watch
www.churchmilitant.com/…/download-the-on…

6)Sovětští vědci narazili na peklo Vedoucí celé operace – komunista řekl, že nyní stále nevěří v nebe a Bibli, ale už věří v peklo:
www.youtube.com/watch

7)Opakované zázračné zkapalňování krve sv. Januária, katolického mučedníka, patrona Neapole na jeho svátek 19. září i při dalších příležitostech:

www.fatym.com/view.php

8)Laboratoř provedla testy Ježíšovy Krve a zjistila, že nemá žádné chromozomy po otci !!! A že tedy jde o krev Ježíše Krista, našeho spasitele, protože jeho matka Maria počala, jak známo z Bible, z Ducha svatého a ne z fyzického muže !
https://youtu.be/QCLGbhuLtKE

9)Pravidelně se opakující zázrak svatého ohně v Chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě na velkou sobotu před velikonoční nedělí. Zázračně se u modlitby zapálí svíce a lampy v kostele a asi 10 minut plameny nepálí! Potvrzení toho, že Kristus vstal mrtvých a dává nám šanci na spasení a život v nebi !!!!
orthodoxia.cz/kalendar/ohen2.htm