hr.news
185

Kardinal Burke kritizira Franjina dvostruka mjerila

Franjin Traditionis Custodes doveo je do poteškoća i progona, ali nema snage jer se temelji na razlozima koji "nisu istiniti i pravedni", kardinal Burke izjavio je za NcRegister.com (4. studenog).

Burke naglašava da nije istina da je Novus Ordo jedini valjani oblik rimskog obreda, jer su prijašnji pape, uključujući Benedikta XVI., priznali da on "nikada nije bio ukinut".

Stoga je "protivno razumu i zdravoj liturgijskoj teologiji tvrditi da oblik rimskog obreda koji se kontinuirano slavi 15 stoljeća više nije valjani oblik rimskog obreda".

Tvrdnja da bi katolici rimskog obreda "odbacili" [neuspješni] Drugi vatikanski sabor i da su "razdorni" za Burkea je lažna. Naprotiv, katolici su "odani" svojim biskupima i papi i stoga "razumljivo duboko povrijeđeni oštrinom" TC-a i njegove provedbe.

Bol katolika se "razumljivo pojačava" kada vide kako njemački Sinodalni put i drugi otvoreno nekažnjeno odstupaju od crkvenog nauka, dok ih se tretira kao "štetne za Crkvu" zbog njihova "dubokog cijenjenja klasične rimske liturgije".

Slika: Raymond Burke, © Joseph Shaw, CC BY-NC-ND, #newsVlpbjjwywe