Clicks23
lt.news

Pranciškus propaguoja religinį reliatyvizmą, kad pateisintų savo reliatyvizmą

Gegužės 14 dieną Pranciškus pamokslavo, kad jo tarpreliginis Abu Dabio „Aukštasis žmonių brolybės komitetas“ gegužės 14 dieną laiko „maldos ir pasninko diena, kai prašoma Dievo pasigailėjimo šiuo tragišku Covid-19 pandemijos laikotarpiu“.

Jis pripažino, kad katalikai tarpreligines „maldas“ laiko „religiniu reliatyvizmu“.

„Bet kodėl mes negalime melsti mūsų visų Tėvo?“ – jis paprieštaravo ir atsakė, kad visi meldžiasi „kaip gali“, tarsi kažkas tai paneigtų. Jis pridūrė, kad „mes nesimeldžiame vieni prieš kitus“, tarsi kas būtų tai tvirtinęs.

Popiežiui atrodo, kad „mes visi esame vieningi, būdami žmonės, melsdamiesi Dievui pagal tai, kuo tikime“.

Pranciškus neteisus: malda Dievui nėra žmogiškasis darbas pagal tai, „kuo mes tikime“, verčiau ji kyla tik „per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų“, kuris yra vienintelis kelias pas Tėvą (Jn 14,6).

#newsHlafizbepa