Clicks344
TerezaK
1

Petrvs Romanvs Fidelis

Petrvs Romanvs Fidelis

včera

Laudetur Iesus Christus.

Milovaní nastal čas sa definitívne oddeliť od falošnej Bergogliovej Cirkvi a vyznať vernosť Benediktovi XVI a tým Katolíckej Cirkvi.

Dole je odkaz na deklaráciu, vypracovanú právnikmi kánonického práva Katolíckej Cirkvi v niekoľkých jazykoch.

Je tam možnosť ju elektronicky podpísať a aj týmto spôsobom vyznať našu vieru a príslušnosť ku Kristovej Cirkvi.

Áno sme vo vojne, sme v schizme toto je rozdelenie, ktoré muselo prísť, aby sa pravá Kristova Cirkev definitívne dištancovala od smilnice, ktorú ovládol Satan!!!

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen

wixsite.com/declaratio
TerezaK