Otec národa Marián Kuffa- Reakcia na nedávne obvinenia: Môj spolubrat Halík. No ten sa bude zodpovedať pred Všemohúcim Bohom. Ja hovorím vo všeobecnosti tak. Kto mňa nazve fašista, ja sfleku viem, a ho nazývam liberálny neonacista!

Otec národa Marián Kuffa- Reakcia na nedávne obvinenia: Môj spolubrat Halík. No ten sa bude zodpovedať pred Všemohúcim Bohom. Ja hovorím vo všeobecnosti tak. Kto mňa nazve fašista, ja sfleku viem, a ho nazývam liberálny neonacista!

“Nikdy som nepovedal, že som ja líder. A kto je líder? Líderka bola Panna Mária”.
Vy sa pýtate, a v týchto dňoch vlastne opakovane, len v iných formách, čo mi ľudia buď vyčítajú, alebo naopak, ma za čo chvália, atď. Tak, aby som to dal na pravú mieru. Že farár Kuffa ovplyvnil Istanbulský dohovor, ovplyvnil parlamentné voľby, ovplyvnil prezidentské voľby, že farár Kuffa ovplyvnil aj eurovoľby.
Treba, aby sme si to ujasnili.

Istanbulský dohovor
V Istanbulskom dohovore, nikdy som ja sám na seba nepovedal, že som líder! Aj keď mi mnohí priatelia povedali, aj tak si líder. Nie som líder! Nikdy ste nepočuli, aby farár Kuffa povedal v rámci Slovenského dohovoru za rodiny, kde sme bojovali proti tomu. Slovenský dohovor za rodinu, štyri kalendárne roky 2017, 2018, 2019, a 2020. A si myslím, áno, Pán Boh Slovenský dohovor za rodinu použil na to, aby bol veľmi účinný nástroj na zrušenie Istanbulského dohovoru.

Nikdy som nepovedal, že som ja líder. A kto je líder? Líderka bola Panna Mária. Predovšetkým treba poďakovať, že vďaka Bohu, že sme odmietli v parlamente trikrát ústavnou väčšinou Istanbulský dohovor. Potom Panne Márii za ochranu, za jej mocnú ochranu a potom tým statočným najmä starším ženičkám, ktoré s ružencom v ruke počas týchto štyroch rokov, ako som povedal, 2017 – 2020, chodili každý piatok a modlili sa. Toto boli tí hlavní!

Otvorený list vo veci plánovanej sv. omše v kostole v Bratislave -Lamači s T. Halíkom, z dôvodu šírenia nenávisti, urážania katolíkov na Slovensku a nepriameho schvaľovania atentátu na predsedu vlády SR R. Fica sme poslali aj Mons. J. Graubnerovi a D. kardinálovi Dukovi


My, keď sme boli vo vedení, aj ja som bol jeden z toho vedenia, tak ďakujem Pánu Bohu za to, že mi dal takú milosť, aby som mohol pomôcť pri odstránení nezmyselnej ideológie gender, ktorá prichádzala skrytá v Istanbulskom dohovore, ako teroristi v sanitke. Podarilo sa to zrušiť, na politickej platforme, s politikmi politickou rečou, lebo bolo potrebné, aby to odhlasovali.

Voľby do NR SR
Potom, po druhé, boli tu parlamentné voľby. Parlamentné voľby, keby som chcel to naplánovať, keby som bol taký šikovný politik, vtedy by mi to mohli právom vyčítať a povedať. Ale ja som predsa nevedel, že mi niekto dá štátne vyznamenanie, že ma zavolajú do parlamentu, a že mi dajú to ocenenie [Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana]. To som ja ani netušil! Keď ma tam zavolali, ani som netušil, že budem rozprávať. A keď som už rozprával, no tak som sa modlil k Duchu Svätému, aby som niečo povedal, čo je dobré pre náš národ, pre Cirkev a pre rodiny.

A keď povedali, že ten váš prejav ovplyvnil presne toľko voličov, lebo tam nejaké stotinky, desatinky chýbali, SNS by sa nedostala do parlamentu, a tak by vláda bola liberálna. No a keďže ten váš prejav ovplyvnil tých pár stotiniek, desatiniek, no tak nie vďaka Kuffovi, ale Kuffa bol jazýček na váhe, ktorý si Boh vybral. Ja som si to nevybral, veď mňa tam zavolali! A tým jazýčkom na váhe keď som mohol byť ja, a ďakujem Pánu Bohu za to, že nám dnes liberáli nevládnu, že nemáme liberálnu vládu. Ďakujem Pánu Bohu za to!

Nie, liberáli sú našim nepriateľom, našim nepriateľom je liberálna filozofia, ktorá zabíja nielen nás a naše deti, ale aj deti liberálov a liberálov samých. To my ich máme radšej, než oni sa majú radi. Preto ďakujem Pánu Bohu za to, že sa nedostali do vlády.

Prezidentské voľby
Tretie, keď povedali, farár Kuffa ovplyvnil prezidentské voľby. Tak, ja som si to nevymyslel. Prišli za mnou, či by som sa nevyjadril ku dvom kandidátom v druhom kole: pán Korčok a pán Pellegrini. No tak som sa vyjadril. Porovnal som si tých dvoch kandidátov.
Jeden kandidát je za Istanbulský dohovor, sa vyjadroval v prezidentskej kampani.
Druhý sa vyjadril proti Istanbulskému dohovoru, dokonca proti nemu hlasoval.
Jeden kandidát sa vyjadril za registrované partnerstvá, a druhý v prezidentskej kampani odmietol registrované partnerstvá.
Jeden kandidát sa vyjadril, že je za tranzície, smernice, vďaka ktorým možno urobiť tranzíciu, a druhý kandidát sa vyjadril proti tranzíciam.

To mi stačilo na to, aby som podporil pána Pellegriniho.


Samozrejme liberáli a liberálni kresťania, ktorí ma majú v zuboch, moji nepriatelia, vždycky majú ten istý rukopis. Liberáli sa ma snažia dať do konfliktu so svetskou vrchnosťou, a liberálni kresťania s cirkevnou. Presne tak to bolo za čias Pána Ježiša, keď sa ho snažili dať so svetskou vrchnosťou do konfliktu, zakazuje platiť dane, aby bol v konflikte so svetskou mocou. A s liberálnymi, náboženskou vrchnosťou ako bol v konflikte? Porušuje sobotu, čiže prikázanie o sobote! Vidíte, tak to robia aj dnes liberáli: so mnou, so svetskou vrchnosťou i s cirkevnou do konfliktu dať Kuffu. Dať ho tam silou mocou.

Taliansky nezávislý, ako to nazvať, analytický úrad v Taliansku, pozrite si v tej dobe, kedy boli prezidentské voľby, to mi hovorili moji priatelia, vyhodnotil tak, že priebeh prezidentských volieb ovplyvnil a zvrátil dedinský farár sacerdotte del paese a nepovedali moje meno, ale sacerdote, dedinský, obyčajný, zvrátil prezidentské voľby. A oni to videli správne, lebo neboli nenávistne naladení. A povedali, ten farár nehovoril politicky, ale hodnotovou prednáškou a zvrátil politické, povedzme, výsledok tých volieb. Oni to jasne videli, že Kuffa hovoril znova hodnotovo.

Voľby do Európskeho parlamentu
A napokon eurovoľby. V eurovoľbách, ja som nevedel, že bývalá poslankyňa pani Romana Tabak príde ku mne. Vracala sa z Košíc, ja som povedal, nehnevajte sa, nemám na Vás priestor a čas, ja mám svätú omšu. Spýtala sa, môžem ísť aj ja s vami na sv. omšu? Môžete, svätá omša je pre všetkých! Po sv. omši, ako to už obyčajne býva, keď príde návšteva, vysvetľujem kaplnku, ako to máme, čo sú aké máme jednotlivé maľby, a čo tam je. Keďže som koncelebroval vedľa svojho spolubrata, tak som zostal v albe a v štóle, vtedy bol nejaký mučeník, už si nepamätám, tak som mal červenú farbu, no tak som jej vysvetľoval. No a samozrejme ona, v prvej vete, v tom videu, ktoré
natočila, ktoré som si neskôr pozrel, tak hovorila, že neprišla tu kvôli hlasom.

Zrejme aj ona, aj všetci videli moje iné videá, moje, no čo natočili nejakí ľudia so mnou o eurovoľbách, vedia, že som verejne povedal, keď sa ma pýtali, koho budem voliť, že budem voliť môjho brata a môjho synovca. Keď volíme len dvoch, no tak jasne, že som nemohol robiť propagandu tretiemu, štvrtému, piatemu, desiatemu… Ja som nechcel povedať, voľte môjho brata a synovca, ale povedal som, môj brat a môj synovec možno nie sú najlepší politici a diplomati, ale bojujú za veci Božie, za hodnotové veci, za kresťanské hodnoty, preto ich budem voliť. Bratovi, aj synovcovi som povedal, ak sa prestanete biť za hodnotové veci, nie je dôvod vás voliť. To som im otvorene povedal. A to vedia všetci ľudia, čiže tu zbytočne tak, že som robil propagandu niekomu inému. Nerobil!

Ale pozrite, aký je Boh veľmi múdry? Chcel som osloviť najmä tých voličov, ktorí volia liberálnych kresťanov. To sú akí? To sú vlci v ovčom rúchu, ktorí chcú aby ich volili kresťania ale oni potom zastupujú nie kresťanov, ale podporujú Istanbulský dohovor, gender, podporujú potraty, podporujú tranzície, a podporujú tie štandardy, za pomoci ktorých sa môžu tie tranzície urobiť. Túto skupinu som chcel osloviť. A nebyť toho, že som sa tak nešikovne vyjadril, tak oni by si to nepozreli! A tak boli donútení si to povinne pozrieť liberáli, aj liberálni kresťania. Bohu vďaka, že si to pozreli! A pozreli si aj tí voliči, ktorí by inak volili liberálnych kresťanov do Europarlamentu, no a ak toto video ovplyvnilo týchto voličov, a nedostali sa tí do Europarlamentu, ktorí sa tam predtým dostali, za pomoci kresťanských hlasov, ale vyjadrovali sa za Istanbulský dohovor, gender ideológiu. Istanbulský dohovor je vlastne to, ako keby bol v sanitke ukrytý terorista, alebo atómová bomba. Toto je Istanbulský dohovor, ideológia gender! Vyjadrovali sa za Istanbulský dohovor, vyjadrovali sa za potraty, vyjadrovali sa za registrované partnerstvá, vyjadrovali sa za tranzíciu, ale chceli, aby ich kresťanskí voliči volili…

A keď vďaka tomu videu si to zhliadli mnohí takíto ľudia, a vďaka tomu ich nevolili, považujem to za úspech, nie farára Kuffu, ale Boží! Že Pán Boh ešte vie aj chyby farára Kuffu skrútiť na dobré veci, pretože videl mi do môjho srdca, že som to myslel ako vždy, úprimne s mojím národom, s mojou Cirkvou a s mojimi rodinami. Hovorím mojimi, ako kňaz Katolíckej cirkvi, teda všeobecnej, čiže všetkých sa to týka, celého národa, celej Cirkvi a všetkých rodín. Ja len môžem za to Pánu Bohu vrúcne poďakovať.

Sakrálny priestor
Ešte o tom sakrálnom priestore, že v sakrálnom priestore sa Kuffa vyjadroval politicky. Nie je to pravda! Zase to zle vidíte! Ja som sa vyjadroval hodnotovo. A zdôraznil som to, milí liberáli a liberálni kresťania, inak by ste ma nepočúvali. Tým, že považujete, že čo som urobil, a že som sa vyjadril nejasne, vy ste boli donútení si ma pozrieť, a to hlavné ste si od Kuffu, toto ste si museli vypočuť! Že na prvom mieste, my nie sme povinní dodržiavať nejakú vernosť priateľovi, ani pokrvnému príbuznému, nie sme povinní dodržiavať vernosť ani kresťanskej strane, nie sme povinní dodržiavať vernosť ani kresťanským médiám! Ale sme povinní dodržiavať vernosť Bohu! Voči Bohu je ten verný, kto hlasuje a volí takých kandidátov, ktorí sa otvorene, jasne a statočne hlásia ku kresťanským hodnotám. Toto bolo to hlavné, čo Kuffa povedal!

A vy, zaujímavé, že nepozeráte to hlavné, ale na tie chybičky, tie nedostatky a sakrálny priestor. Kde inde sa má hovoriť o tom, kde je úskalie proti Cirkvi? Kde inde sa má hovoriť, keď nie v chráme, kde útočia na kresťanské hodnoty? Kde inde? Ja si myslím, na pravom mieste som hovoril o pravých veciach, katolíckych a o kresťanskej morálke, o morálke nášho národa.

Svätý Otec Ján Pavol II. povedal: „Európa buď bude kresťanská, alebo nebude žiadna!“ Na troch pilieroch bola založená Európa. A to: rímske právo, grécka filozofia, a kresťanská kultúra, kde naši bratia liberáli, a možno nechtiac, alebo nevedomky aj naši bratia liberálni kresťania podrážajú tú jednu nôžku na tom stolíku. Na dvoch nôžkach stolík nevydrží, zrúti sa. Prosím, áno, tá kresťanská kultúra, to je tá nôžka, jedna z tých troch, na ktorých bola založená Európska únia.

Ad Postoj, Halík
Je potrebné ešte poďakovať denníku Postoj, ktorý ja považujem, za denník liberálnych kresťanov. Nikdy o mne dobre nepovedal. Podlízavo ide ku nášmu pánu biskupovi Trstenskému: „Otec biskup, alebo pán biskup, ako sa na to dívate?“ Istý redaktor našpinil na jeho katolíckeho kňaza. Na mňa, na moju rodinu, viackrát. Na mňa a na moju rodinu! Ja Postoj považujem za denník liberálnych kresťanov. Tento denník narobil búrku, ako búrka v nočníku. A je po búrke! To bábätko keď máte, to batoľa keď má hnačku, viete, ako strieľa… ako s kanóna. Toto narobil Postoj. Výsledok z toho? No žiadny! Skončila búrka a je koniec!

Môj spolubrat Halík. No ten sa bude zodpovedať pred Všemohúcim Bohom. Ja hovorím vo všeobecnosti tak. Kto mňa nazve fašista, ja sfleku viem, a ho nazývam liberálny neonacista! Nech je to ktokoľvek! Pozrite sa, liberálny neonacista, to je ten, ktorý zlomyseľne špiní a má nenávistné prejavy k iným ľuďom, to je liberálny neonacista. Ja sa pýtam. Ak som ja „fašista“, tak ma porovnajte s fašistami? Presne tých ľudí, ktorých „fašisti“ zabíjali, starých, chorých, mentálne retardovaných, psychicky chorých, inak orientovaných, s inou farbou pokožky, týchto „fašisti“ zabíjali. O takýchto ja sa starám. Pozývam môjho spolubrata Halíka, aby sa prišiel pozrieť do Žakoviec a potom sa vyjadroval.

Ja mu ďakujem, aj denníku liberálnych kresťanov, že oni mi pomohli zviditeľniť to hlavné, čo som chcel odkázať. Že nemá prednosť ani priateľ, ani brat, ani kresťanská strana, ani kresťanské média, ale prednosť má Boh. Má BOH! A my máme byť verný BOHU. Ak je priateľ verný Bohu, ak je môj brat verný Bohu, ak je kresťanská strana verná Bohu, ak sú kresťanské média verné Bohu, vtedy ich môžeme voliť. Ak nie sú verní, ak pochybili, vtedy poviem jasne a zreteľne a tisíckrát, nevoľte ich! Nedržte sa ich jednoducho radami a ich upozorneniami.

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Pripravil: Anton Čulen
Otec národa Marián Kuffa- Reakcia na nedávne obvinenia: Môj spolubrat Halík. No ten sa bude zodpovedať pred Všemohúcim Bohom. Ja hovorím vo všeobecnosti tak. Kto mňa nazve fašista, ja sfleku viem, a ho nazývam liberálny neonacista!
Johan Matej Saladin
Pán farár Kuffa o sebe ešte stále hovorí v tretej osobe? Len sa pýtam
Mira393
krásná to fotografie Mariána Kuffy, připomíná mi verbovací fotografii do 2SV s nosatým strýcem v USA...
Anton Čulen
To nie je fotografia, ale maľba - umelecké dielo majstra J. Krajčíka
Monika Alman
Mira393 Myslel skôr to gesto ukazovania prstom.
Strýček Sam – Wikipedie
Anton Čulen
Gesto (symbolizuje mobilizáciu proti ID a gender ideológii) je z obálky knihy Orol zo žakovskej fary: "Venovaná Otcovi národa vdp. M. Kuffovi za duchovnú mobilizáciu slovenského národa zasväteného Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska. Vďaka za jeho úspešný modlitbový zápas pomocou najmocnejšej zbrane na svete - svätým ružencom v ruke za odmietnutie Istanbulského dohovoru NRSR. …More
Gesto (symbolizuje mobilizáciu proti ID a gender ideológii) je z obálky knihy Orol zo žakovskej fary: "Venovaná Otcovi národa vdp. M. Kuffovi za duchovnú mobilizáciu slovenského národa zasväteného Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska. Vďaka za jeho úspešný modlitbový zápas pomocou najmocnejšej zbrane na svete - svätým ružencom v ruke za odmietnutie Istanbulského dohovoru NRSR. Boh žehnaj slovenský národ!" (Text na zadnej strane obálky). Nikomu z nás katolíkov nie je dovolené zostať nečinným! Sme povolaný predovšetkým krstom ale aj ostatnými sviatosťami brániť pravdu evanjelia. Boh žehnaj Otca národa vdp. Mariana Kuffu, za jeho odvahu a obetavosť v službe Cirkvi a národu!