Otec národa Marián Kuffa- Reakcia na nedávne obvinenia: Môj spolubrat Halík. No ten sa bude zodpovedať …

Otec národa Marián Kuffa- Reakcia na nedávne obvinenia: Môj spolubrat Halík. No ten sa bude zodpovedať pred Všemohúcim Bohom. Ja hovorím vo všeobecnosti tak. Kto mňa nazve fašista, ja sfleku viem,…More
Otec národa Marián Kuffa- Reakcia na nedávne obvinenia: Môj spolubrat Halík. No ten sa bude zodpovedať pred Všemohúcim Bohom. Ja hovorím vo všeobecnosti tak. Kto mňa nazve fašista, ja sfleku viem, a ho nazývam liberálny neonacista!
“Nikdy som nepovedal, že som ja líder. A kto je líder? Líderka bola Panna Mária”.
Vy sa pýtate, a v týchto dňoch vlastne opakovane, len v iných formách, čo mi ľudia buď vyčítajú, alebo naopak, ma za čo chvália, atď. Tak, aby som to dal na pravú mieru. Že farár Kuffa ovplyvnil Istanbulský dohovor, ovplyvnil parlamentné voľby, ovplyvnil prezidentské voľby, že farár Kuffa ovplyvnil aj eurovoľby.
Treba, aby sme si to ujasnili.
Istanbulský dohovor
V Istanbulskom dohovore, nikdy som ja sám na seba nepovedal, že som líder! Aj keď mi mnohí priatelia povedali, aj tak si líder. Nie som líder! Nikdy ste nepočuli, aby farár Kuffa povedal v rámci Slovenského dohovoru za rodiny, kde sme bojovali proti tomu. Slovenský dohovor za rodinu, štyri kalendárne roky 2017, 2018, 2019…More
Johan Matej Saladin
Pán farár Kuffa o sebe ešte stále hovorí v tretej osobe? Len sa pýtam
Mira393
krásná to fotografie Mariána Kuffy, připomíná mi verbovací fotografii do 2SV s nosatým strýcem v USA...
Anton Čulen
To nie je fotografia, ale maľba - umelecké dielo majstra J. Krajčíka
Monika Alman
Mira393 Myslel skôr to gesto ukazovania prstom.
Strýček Sam – Wikipedie
Anton Čulen
Gesto (symbolizuje mobilizáciu proti ID a gender ideológii) je z obálky knihy Orol zo žakovskej fary: "Venovaná Otcovi národa vdp. M. Kuffovi za duchovnú mobilizáciu slovenského národa zasväteného Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska. Vďaka za jeho úspešný modlitbový zápas pomocou najmocnejšej zbrane na svete - svätým ružencom v ruke za odmietnutie Istanbulského dohovoru NRSR. …More
Gesto (symbolizuje mobilizáciu proti ID a gender ideológii) je z obálky knihy Orol zo žakovskej fary: "Venovaná Otcovi národa vdp. M. Kuffovi za duchovnú mobilizáciu slovenského národa zasväteného Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska. Vďaka za jeho úspešný modlitbový zápas pomocou najmocnejšej zbrane na svete - svätým ružencom v ruke za odmietnutie Istanbulského dohovoru NRSR. Boh žehnaj slovenský národ!" (Text na zadnej strane obálky). Nikomu z nás katolíkov nie je dovolené zostať nečinným! Sme povolaný predovšetkým krstom ale aj ostatnými sviatosťami brániť pravdu evanjelia. Boh žehnaj Otca národa vdp. Mariana Kuffu, za jeho odvahu a obetavosť v službe Cirkvi a národu!