Bos016
2979

Bezbożni i wybrani – O różnych formach oddalenia od Boga

Jest rzeczą doprawdy dziwną, jak dalece ludzie obyci z życiem wewnętrznym bywają trapieni trudnościami zewnętrznymi. Nie mogąc się pozbyć swojej …
Jota-jotka
,,Owa przewrotność świata, która nas tak zwykła doświadczać, występuje zazwyczaj w pięciorakiej postaci. Chodzi tam bowiem albo o ludzi zatwardziałego serca, albo o zaniedbujących Boga zupełnie, albo o niezupełnie nawróconych, albo o wprost nienawidzących Boga, albo wreszcie o służących Mu, lecz nie zawsze, jak to ma miejsce z bigotami.,,
Ogromnie ciekawy i wartościowy materiał.
More
,,Owa przewrotność świata, która nas tak zwykła doświadczać, występuje zazwyczaj w pięciorakiej postaci. Chodzi tam bowiem albo o ludzi zatwardziałego serca, albo o zaniedbujących Boga zupełnie, albo o niezupełnie nawróconych, albo o wprost nienawidzących Boga, albo wreszcie o służących Mu, lecz nie zawsze, jak to ma miejsce z bigotami.,,

Ogromnie ciekawy i wartościowy materiał.
Bos016
Chrześcijanie winni pamiętać, że wszystkie ich spowiedzi bez żalu i wszystkie nawroty do grzechu, są tylko wyrazem tego stanu zatwardziałości. Wszelki nawrót do grzechu ma w sobie coś z przewrotności człowieka, odkładającego swoją pokutę aż do śmierci.