Christmas Campaign: Financial Insights
V.R.S.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie.