Clicks71

Zednáři "Šelma ústa otvírala, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno ..." Zjevení, 13

Dima
12
Zednáři "Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé jméno. Šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, …More
Zednáři "Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé jméno. Šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva. Drak jí dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc." Zjevení Janovo 13
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Theodorá-Máriá likes this.
Samson1
No, toto svědčí obrácený zednář. www.facebook.com/…/102142028884989…
Mates5485 likes this.