Clicks95
Dima
1
Zednáři "Šelma ústa otvírala, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno ..." Zjevení, 13 Zednáři "Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla …More
Zednáři "Šelma ústa otvírala, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno ..." Zjevení, 13

Zednáři "Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé jméno. Šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva. Drak jí dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc." Zjevení Janovo 13
Samson1
No, toto svědčí obrácený zednář. www.facebook.com/…/102142028884989…