Clicks1K
Orędzia

Święty Michał Archanioł-Módl się; wulkany spowodują tragiczne wydarzenia na ziemi. Nie zapominaj, że gdy wśród ludzi wybuchnie chaos, pojawi się banita. Musisz usunąć go ze swojego życia, a aby to zrobić, musisz być nawrócony, zdeterminowany i ugruntowany w wierze.

Zachowujmy w sobie spokój, równowagę, ostrożność i bądźmy dobroduszni dla siebie i dla swoich braci, a Jezus ocali nas, nasże rodziny, wspólnoty, nasz dom,Naród i Świat.

Umiłowani ludzie naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa: wzywam was, abyście byli wierni Trójcy Przenajświętszej oraz Naszej Królowej i Matce.

Stworzenie ludzkie powinno być nosicielem dobra, gdyż w ten sposób staje się duchowo podatne na hojność i łagodność. Tylko wtedy, gdy kieruje się posłuszeństwem, może zdobyć przychylność Boga.

Pozwól, aby cię prowadziła życzliwość. Nie zapominajcie o tej wielkiej cnocie, ponieważ jest ona owocem Ducha Świętego (por. Ga 5, 22-25), który może przemienić ludzką istotę i sprawić, by działała z dobrem.

Ludzkość stoi między dwiema siłami: mocą dobra i mocą zła. Dlatego bez wahania musicie być niezachwiani w wierze; zanim zło cię wystawi na próbę. Ponieważ zło zdążyło już podzielić lud Boży, czy to w rodzinach, na braci we wspólnotach, czy na pasterzy trzody Bożej. Stwarza to wśród ludzi głębokie i nie do pokonania otchłań.

Bunt dzieci Bożych rozpoczął się dawno temu; złośliwie rozwijał się wśród nich powoli i teraz to pokolenie zbliża się do czasu, kiedy nadejdą zbiory, które w większości składają się z chwastów. Widzę wśród was małe ziarno, ale małe ziarno rosło głównie pod opieką Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa oraz pod posłuszeństwem Naszej Królowej i Matce.

To ludzie prawdziwie wierni Bogu: ludzie, którzy czerpią siłę z tych, którzy razem poświęcają wszystko, co im się przydarza - z miłości do Trójcy Przenajświętszej i dla zbawienia dusz.

Ci, którzy wierzą, wiedzą, że muszą być dobrymi drożdżami, a jeśli choćby jeden z tych ludzi uczyni dobry uczynek, to ten dobry uczynek przynosi korzyści wszystkim i zawiera wszystkie stworzenia świata.

Co się z wami dzieje, dzieci Najwyższego? Miej wiarę w Boga, abyś mógł Go znaleźć! Wiara pomaga ci poznać Boga, ale wiedza bez zaufania jest bezowocna. Wiara bez zaufania do Boga jest tylko pustą skorupą.

Nie możesz się doczekać tworzenia fizycznych sanktuariów, ale nie zdecydowałeś wcześniej zmienić swojego życia. Nie nawracasz się, ale chcesz znaleźć ochronę w takich miejscach schronienia. Gdzie jest wiara?

Nie, dzieci Boże, nie będziecie mogli szukać ochrony w tych miejscach schronienia, jeśli nie nawrócicie się wcześniej, nawet w ostatniej chwili.

Rośnie w środku. Widzę, że nadal jesteś arogancki i sam interpretujesz prawo Boże. Obłudnicy! Myślisz, że wiesz wszystko, a kiedy otwierasz usta, wylewa się twoje ego, wywołując mdłości. Osłabiacie się swoimi ludzkimi skłonnościami i zapominacie, że nie jesteście nieśmiertelni. Poddajecie się przechwałkom i tak wielu z was jest wilkami w owczej skórze (Mt 7,15)!

Nie pozwalacie, aby wasze serca stały się miękkie; kamień pychy i ludzkiej głupoty ciąży na większości z was. Wpadniesz w otchłań ego, jeśli będziesz nadal myśleć tylko o sobie w sytuacjach, które na ciebie wpływają. Nie znajdziesz wyjścia z tej otchłani, dopóki nie postawisz sąsiada przed sobą.

Módlcie się, dzieci Boże, módlcie się; to, co zostało wam ogłoszone, spełnia się i jesteście już bardzo blisko tego, co nadal postrzegacie jako dalekie.

Ludzkość przestała wierzyć w Boga; myśli, że już go nie potrzebuje. Biedne stworzenia! Wy, duchowo analfabeci! Oddalasz się od zbawienia, ponieważ jesteś arogancki i bardziej wierzysz w światowe niż w boskie!

Wielkie mocarstwa walczą o władzę i ofiarowują się wypełnić proroctwa.

Nie zapominaj, że gdy wśród ludzi wybuchnie chaos, pojawi się banita. Musisz usunąć go ze swojego życia, a aby to zrobić, musisz być nawrócony, zdeterminowany i ugruntowany w wierze.

Módlcie się, módlcie się, aby wasi bracia, którzy wciąż są daleko od Trójcy Przenajświętszej, zbliżyli się do was i aby pokutowali i nawrócili się.
Módlcie się, módlcie się za Kościół Chrystusowy, on zaskoczy wszystkich ogłoszeniem.
Módl się; wulkany spowodują tragiczne wydarzenia na ziemi.

Umiłowani Trójcy Przenajświętszej, My jako Niebiańskie Zastępy jesteśmy już gotowi przyjść z pomocą tym, którzy proszą. Nie poddawajcie się, nie oddawajcie się tym, którzy manipulują ludzkością. Bądź wytrwały i zachowaj wewnętrzny spokój. Zachowajcie w sobie spokój, równowagę, ostrożność i bądźcie dobroduszni dla siebie i dla swoich braci.

W Trójcy Przenajświętszej i dla Trójcy Przenajświętszej „wszelka cześć i chwała” (Ap 5,13).

Święty Michał Archanioł.

Ave Maria, przyjęta z czystością i bez grzechu.
Ave Maria, przyjęta z czystością i bez grzechu.
Ave Maria, przyjęta z czystością i bez grzechu.

Do Luz de Maryja 18.04.2021