Clicks256
hr.news
1

Kardinal Sarah insinuira: svećeniku pedofilu ne može se oprostiti

Nakon što je počinio pedofiliju, svećenik "više ne može nositi posvećenu hostiju u svojim rukama" - tvrdi kardinal Robert Sarah u svojoj knjizi Bog ili ništa (2015., francusko izdanje: 311-316).

Sarah vjeruje da takav svećenik, ako nastavi slaviti misu, njegovo je nepoštivanje Krista toliko veliko da - svjesno ili ne - sklapa "pakt s vragom".

Nadalje tvrdi da pedofilni čin utječe na samo biće svećenika "na ontološki način", tako da je "svećenička veza koja ga veže za Krista poražena".

Prema Sarahu, takvo kršenje je toliko "ekstremno" da ovaj svećenik "više ne može stupiti u zajednicu s Isusom."

"Najveći zločinac uvijek zadržava mogućnost božanskog oproštenja, ali svećenik se pedofil postavlja u situaciju frontalne borbe protiv Sina Božjeg", dodaje Sarah.

Ovo stajalište odražava radikalnu varijaciju donatizma, heretičke skupine u Kartagi (4.-6. st.), koja je tvrdila da svećenici moraju biti besprijekorni da bi mogli valjano slaviti sakramente. Glavni protivnik donatizma bio je sveti Augustin.

Slika: Robert Sarah © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsOhwcousvha

3
4
1
2
Viribus
"Ovo stajalište odražava radikalnu varijaciju donatizma, heretičke skupine u Kartagi (4.-6. st.), koja je tvrdila da svećenici moraju biti besprijekorni da bi mogli valjano slaviti sakramente."
- Odakle je samo izvučen ovaj zaključak? Kardinal nije tvrdio da takav svećenik ne bi valjano služio sakramente, nego da bi postao moralno nedostojan. Takav zaključak je sasvim održiv jer ima više …More
"Ovo stajalište odražava radikalnu varijaciju donatizma, heretičke skupine u Kartagi (4.-6. st.), koja je tvrdila da svećenici moraju biti besprijekorni da bi mogli valjano slaviti sakramente."
- Odakle je samo izvučen ovaj zaključak? Kardinal nije tvrdio da takav svećenik ne bi valjano služio sakramente, nego da bi postao moralno nedostojan. Takav zaključak je sasvim održiv jer ima više slučajeva kada Crkva propisuje najteže kazne za određene moralne prijestupe, uključujući otpuštanje iz kleričkoga staleža.