hajaj búvaj ovečky
Bol Ježíš katolíckeho či židovského vyznania? Včítane všetkých apoštolov. Dokonca aj Pavol.
Marieta Ria
Ježiš Kristus, 2. Božská osoba, ktorú Vy neuznávate, sa stal človekom a narodil sa ako žid. No založil Cirkev - jedinú, všeobecnú, katolícku... a brány pekelné ju nepremôžu.
hajaj búvaj ovečky
Slová na ktoré sa odvolávate Ježíš hovoril Petrovi, pravovernému židovi. Žiadnemu rímskemu pontifexovi.
Marieta Ria
Ale Kristus tú Cirkev ustanovil a Petra poveril jej vedením, pápeži sú jeho nástupcami
hajaj búvaj ovečky
Ježiš nikdy žiadnu hierarchiu nechcel: mojabiblia.sk/search/?searchtext=matúš+23:8
Marieta Ria
Ty popieraš to, čo urobil Boží Syn? Neuznávaš Jeho dielo? Ale čo sa čudujem, keď ho máš za obyčajného človeka - to je už ale rúhanie proti Bohu!
tábor hoří dohořívá
Marieto netrap se tím.
Jen Svatý Duch osvětluje
všechno učení Radostné zvěsti.
didimos
Přátelé...nechte těch hloupých řečí, nevidíte že jde o provokace? Jednoduchá metoda, jak si ulevují"""vymyslí nějakou pitomost a dráždí katolíky, aby jim to vysvětlili, vyvrátili, potvrdili atd..přitom se baví..Jestli se tu budeme přít o to, jestli Ježíš byl katolík....tak to jsme někde v absurdistánu. Ale Učení Církve je jasné!!!! Jestli chce někdo s ním žonglovat, tak je to jeho věc …More
Přátelé...nechte těch hloupých řečí, nevidíte že jde o provokace? Jednoduchá metoda, jak si ulevují"""vymyslí nějakou pitomost a dráždí katolíky, aby jim to vysvětlili, vyvrátili, potvrdili atd..přitom se baví..Jestli se tu budeme přít o to, jestli Ježíš byl katolík....tak to jsme někde v absurdistánu. Ale Učení Církve je jasné!!!! Jestli chce někdo s ním žonglovat, tak je to jeho věc....Setřete ten prach ze svých topánků, říká Pán....a Sodomě a Gomoře bude v ten velký den lehčeji než těmto městům!! Je mi jich taky líto, ale nic než modlitbu k jejich obrácení nemáme!!! Opustili Ducha Pravdy!!!
Metod
Roma lokuta, cauza finita!
Znovuzrodený kresťan
Vy ste tradicionalistka ? Sedevakantista ?
Marieta Ria
Som kresťan-katolík
Znovuzrodený kresťan
V takom prípade potom nechápem prečo útočite na súčasný ekumenizmus ktorý bol odsúhlasený 2 Vatikánskym koncilom a pápežmi po 2 Vatikánskom koncile. Ekumenizmus sa po 2 Vatikánskom koncile zmenil, už platí že aj budhisti sú pre katolíkov bratia vo viere, aj protestanti, aj židia a moslimovia. Už nezáleží na vyznaní, ale iba na skutkoch. Už nejde o obracanie na katolícku vieru, ale na …More
V takom prípade potom nechápem prečo útočite na súčasný ekumenizmus ktorý bol odsúhlasený 2 Vatikánskym koncilom a pápežmi po 2 Vatikánskom koncile. Ekumenizmus sa po 2 Vatikánskom koncile zmenil, už platí že aj budhisti sú pre katolíkov bratia vo viere, aj protestanti, aj židia a moslimovia. Už nezáleží na vyznaní, ale iba na skutkoch. Už nejde o obracanie na katolícku vieru, ale na nachádzaní toho čo nás spája. Ak s tým nesúhlasíte, tak odporujete 2 Vat. koncilu a učeniam pápežov, čiže rovno možte z Cirkvi odísť a ísť k sedevakantistom.
Marieta Ria
Nie som žiaden sedevakantista. Citovala som len významného pápeža. Čo je na tom zlé? Čo je zlé na tom, že nemáme schvaľovať bludy, ale obhajovať pravdu? Máme presadzovať pravdu, nie z nejakého titulu, aby sa všetci cítili prijatí a v pohode, schvaľovať ich hriech. O tomto je citát. Brániť jedinú pravú katolícku vieru, viesť aj druhých k správnemu chápaniu viery, ale neustupovať v jej …More
Nie som žiaden sedevakantista. Citovala som len významného pápeža. Čo je na tom zlé? Čo je zlé na tom, že nemáme schvaľovať bludy, ale obhajovať pravdu? Máme presadzovať pravdu, nie z nejakého titulu, aby sa všetci cítili prijatí a v pohode, schvaľovať ich hriech. O tomto je citát. Brániť jedinú pravú katolícku vieru, viesť aj druhých k správnemu chápaniu viery, ale neustupovať v jej pravdivosti a neschvaľovať iné hodnoty, len aby sme sa zblúdilým zaľúbili a náhodou ich nevyrušili v ich hriechu. Desatoro platilo a bude platiť, Dekalóg sa nezmenil a hriech bude vždy hriechom. Nemáme ustupovať bludom, ale učiť pravde. Nebudeme s niekým debatovať, či je hriech hriechom, či on s tým súhlasí. Od jeho názoru to nezáleží. Boh dal pravidlá, Jeho zákony treba dodržiavať - to je základ našej viery. Vo viere sa nerobia ústupky. My máme toho zblúdilého brata povzbudiť k nájdeniu pravej viery a nie súhlasiť s jeho bludmi. O tomto je tu reč.
A vyprosujem si, aby si mi hovoril o odchode z Cirkvi.
Keď pod znovuzrodením presadzuješ protestantizmus, je smutné... odhliadnuc od iných bludov, ktoré tu šíriš o placke.
Znovuzrodený kresťan
@Marieta Ria Nie je na tom nič zlého, iba si treba uvedomiť, že ked sa hlásite k RKC, musíte sa držať toho čo hovorí pápež a pápež a dnešná RKC nesúhlasí s ekumenizmom aký bol pred 100 rokmi.... Vy chcete byť katolíčkou, ale terajšieho pápeža a 2 Vat. koncil neposlúchate. Vy ste teda skor rebelka než katolíčka.
Znovuzrodenie znamená ked je Božie slovo doležitejšie než názor pavedcov z NASA …More
@Marieta Ria Nie je na tom nič zlého, iba si treba uvedomiť, že ked sa hlásite k RKC, musíte sa držať toho čo hovorí pápež a pápež a dnešná RKC nesúhlasí s ekumenizmom aký bol pred 100 rokmi.... Vy chcete byť katolíčkou, ale terajšieho pápeža a 2 Vat. koncil neposlúchate. Vy ste teda skor rebelka než katolíčka.

Znovuzrodenie znamená ked je Božie slovo doležitejšie než názor pavedcov z NASA. Zial, vy ako katolíčka dávate prednosť tomu čo povedia pavedci pred tým čo sa píše v Božom slove. To je na zaplakanie.
Marieta Ria
Tak Tvoje znovuzrodenie je z NASA - no to som netušila... Ja som si myslela, že nájdenie pravej katolíckej viery!
To je citát pápeža trestný čin?? To o čom točíš?? Veľmi rád by si útočil na druhého a súdil ho. Toto je pravá stránka "znovuzrodenia"? Práve toho sedevakantistu mi pripomínaš sám - jedného kanála, ktorý tu všetkých zatracuje a posiela do pekla.
Citát mal smerovať k nájdeniu …More
Tak Tvoje znovuzrodenie je z NASA - no to som netušila... Ja som si myslela, že nájdenie pravej katolíckej viery!
To je citát pápeža trestný čin?? To o čom točíš?? Veľmi rád by si útočil na druhého a súdil ho. Toto je pravá stránka "znovuzrodenia"? Práve toho sedevakantistu mi pripomínaš sám - jedného kanála, ktorý tu všetkých zatracuje a posiela do pekla.
Citát mal smerovať k nájdeniu jednej pravej viery a to viery katolíckej a jej obhajoby, nie ústupkom a uznávaniu bludov - ak si to nepochopil, je mi ľúto!
Znovuzrodený kresťan
Znovuzrodenie znamená doverovať Bohu viac než ostatným, napríklad viac než pavedcom z NASA, a ostatným pavedcom..., čo to tu splietate, iba som povedal že bud počúvate pápeža alebo nepočúvate, ale vyberať si od pápeža čo vám pasuje, a čo vám nepasuje ignorovať, to je na rebelstvo a nie na katolicizmus.
Marieta Ria
O tom rebelovaní radšej pomlč. Vysvetlila som, čo je citátom myslené - kto chce pochopiť, pochopí, kto nechce - bude sa stále navážať do druhého - to je asi ten pravý ekumenizmus, čo si mal na mysli.
Súdy nechaj Najvyššiemu.
Pápež je neomylný vo veciach Cirk. náuky a rozhodnutiach ex kathedra, v ostatných veciach je človek omylný, ako ktokoľvek z nás... či sa to týka migrácie, sociálnej pomoci …More
O tom rebelovaní radšej pomlč. Vysvetlila som, čo je citátom myslené - kto chce pochopiť, pochopí, kto nechce - bude sa stále navážať do druhého - to je asi ten pravý ekumenizmus, čo si mal na mysli.
Súdy nechaj Najvyššiemu.
Pápež je neomylný vo veciach Cirk. náuky a rozhodnutiach ex kathedra, v ostatných veciach je človek omylný, ako ktokoľvek z nás... či sa to týka migrácie, sociálnej pomoci, očkovania... je to len jeho názor, alebo jeho želanie.

"Pápež nie je absolútny panovník, ktorého myšlienky a vôľa sú zákonom. Naopak, pápežova služba je zárukou poslušnosti Kristovi a jeho slovu. Nesmie hlásať svoje vlastné myšlienky, ale musí neustále zaväzovať seba a Cirkev k poslušnosti Božiemu slovu, a to napriek všetkým pokusom o prispôsobenie a zmenu, ako aj voči všetkému oportunizmu."

(Benedikt XVI.)
Znovuzrodený kresťan
O ekumenizme ako ho prezentuje pápež František či ostatní pápeži po 2 Vat. koncile, máš aj v dekrétoch 2 Vat. koncilu ako i v katolíckom katechizme, a tieto závezné pre katolíkov už sú.
Marieta Ria
Jeden pápež je záväzný a druhý nie je - to si vyberáš, čo Ti pasuje? To čo hovorí Benedikt už nie je pravda?