Clicks249

Jak tě 2. člověk může připravit o víru

Libor Halik
1
Efezským 6,10-20; Evangelium sv. Lukáše 13,10-17.
Public domain
apredsasatoci likes this.