Clicks15
vi.news

Dưới đây là các dịch vụ "thiết yếu" trong một giáo phận bảo thủ

Trong thời kỳ cấm cửa, Giáo phận Portsmouth, Anh, chỉ cho phép những hoạt động của giáo xứ mà họ gọi là “các dịch vụ tình nguyện thiết yếu”.

Hướng dẫn của giáo phận (bên dưới) liệt kê các ví dụ sau: hiến máu, ngân hàng thực phẩm, các cuộc họp nhóm lên đến 15 người tham gia để trị liệu, hỗ trợ lẫn nhau hoặc giáo dục.

Thánh lễ, lễ rửa tội và đám cưới vẫn bị cấm. Portsmouth được dẫn dắt bởi Giám mục Đảng Bảo thủ, Philip Egan.

Hình ảnh: © Mazur/cbcew.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsPfyscuxybk

1
2