Liberalismus a volná myšlenka (1884)

Dr. Don Félix Sardá Y Salvany V naší době katolický svět stejně oprávněně i rozumně připisuje bezbožnost volnomyšlenkářskému člověku, časopisu nebo instituci jako jejich vlastnost. „Volnomyšlenkář …More
Dr. Don Félix Sardá Y Salvany
V naší době katolický svět stejně oprávněně i rozumně připisuje bezbožnost volnomyšlenkářskému člověku, časopisu nebo instituci jako jejich vlastnost. „Volnomyšlenkář“ je odporný přídomek, jejž jsou ochotní přijmout jen nemnozí. Mají ho však právem, přestože vůči němu protestují. Jsou kvůli tomuto přídomku naštvaní, ale nevadí jim, že jsou přesně tím, co s sebou nese. Lidé, společnosti, knihy, vlády, které ve věcech víry a mravů odmítají jediná a výlučná měřítka – měřítka, která dává katolická Církev – jsou liberálové. Sami sebe považují za liberály. Jsou poctění tím, že jsou za takové považováni a nikdy si nepřejí nikoho skandalizovat s výjimkou nás, strašlivých „nesmiřitelných“.
A nyní zaměňte pojmy: namísto liberály je nazvěte volnomyšlenkáři. Tento přídomek nelibě nesou jako očerňování, a jsou z této urážky, jak to nazývají, stále více pobouření. K čemu však tato příšerná vnímavost, tato přílišná přecitlivělost nad variantami jednoho prostého termínu? …More
Monika G
S článkem lze samozřejmě souhlasit. V současné době však není členství v tomto volnomyšlenkářském spolku vzpoura proti katolické církvi, jelikož ta se žel Bohu na takový liberálně humanistický spolek již proměnila, ale vzpoura přímo proti Bohu.
jožinko božinko
Exkomunikace zednářů nikdy nikdo nezrušil.
Monika G
jožinko božinko . Co je nám to platné, že exkomunikace zednářů v KC není zrušená, když je tam stejně nikdo neexkomunikuje.
jožinko božinko
Oni jsou exkomunikování automaticky @Monika G není potřeba žádných ceremonií.
Monika G
jožinko božinko. Vy si opravdu myslíte, že by ta dnešní modernistická katolická církev mohla exkomunikovat nějakého zednáře, když si do svého čela jednoho zvolila?
jožinko božinko
A já vám píšu že ekskomunikace je automatická.
Monika G
jožinko božinko. Přiznávám se, že automatická exkomunikace mě ani nenapadla. To tedy musí být papež Bergoglio za ty svoje hereze již dávno exkomunikovaný.
jožinko božinko
Nechte to na Pánu Bohu.