František učí všeobecnú spásu (to sa dá dokázať z jeho iných vyjadrení). Tento článok dokazuje, že František je kacír slovom i skutkom. Učí, že ateisti môžu ísť do neba. A pokiaľ ide o toto, existujú aspoň dva druhy klamárov: tí, čo si myslia, že ateisti môžu byť spasení, a tí, čo popierajú, že František učí, že ateisti môžu byť spasení.

Antipápež František učí, že ateisti môžu ísť do neba

Tento článok je prepis k videu nižšie: 15. apríla 2018 František navštívil a stretol sa s ľuďmi z predmestskej štvrte na západnej strane Ríma. Mladé…