33:00
henryk33
777
154 Potęga krzyża. Prorocze słowa o uzdrowieniach i modlitwa. Głoszenie Ewangelii daje zwycięstwoMore
154 Potęga krzyża. Prorocze słowa o uzdrowieniach i modlitwa. Głoszenie Ewangelii daje zwycięstwo