szuirad1
3194

Św. Eryk IX, król. 18 maja

Święty Eryk Jedvardsson, zwany tak od imienia ojca, Edwarda, to postać znacząca dla duchowej historii Szwecji, choć niestety materiały źródłowe na jego temat są nader skromne. Następca tronu Szwecji po Swerkerze I Starszym, urodzony w okolicach jeziora Melar, był nie tylko założycielem dynastii Erykidów, ale przede wszystkim krzewicielem wiary katolickiej i ważnym patronem ludu szwedzkiego, który później miał nieszczęście pójść za odszczepieństwem XVI-wiecznych „reformatorów” Kościoła. Jego samodzielne rządy nie były długie, bo niespełna pięcioletnie, władca dał jednakże budujący przykład świętości i sprawiedliwości zasiadającej na tronie królewskim, a więc na szczycie hierarchii społecznej słabo jeszcze schrystianizowanego kraju.

W Szwecji ścierały się wówczas żywioły pogańskie i chrześcijańskie. Król Swerker, który współpracował z Kościołem w zabiegach o zjednoczenie i wzmocnienie państwa, został zamordowany przez pogańskiego wielmożę Magnusa Henrikssona. Schedę po nim przejął Eryk IX, który potykał się z pogaństwem we własnym kraju i przedsiębrał wyprawy na posiadłości sąsiednich Finów, uparcie trwających przy starych kultach. Wsparty przez...
szuirad1
Św Jan I, papież i męczennik 18 maja .:ILG:. - Czytelnia: 18 maja - Św. Jan I
szuirad1
Św Feliks z Cantalice, zakonnik 18 maja .:ILG:. - Czytelnia: 18 maja - Św. Feliks z Cantalice
One more comment from szuirad1
szuirad1