Stano Kobella
283

„Keď milujete tých, ktorí vás milujú, akú máte odmenu?“

2. októbra 1881 (Lukáš 6, 32.)

Milé deti, pri týchto slovách vás chcem upozorniť, že u všetkých tých, ktorí ma spoločne uctievajú a ako vravíte tvoria sektu (voči Kristovej neviditeľnej cirkvi, Božiemu telu, Božiemu kráľovstvu), sa vždy znova vplíži hlavná chyba v tom, že vašu bratskú lásku obmedzujete len na váš užší okruh a s tým sa uspokojujete.

Ak sa stretávate s vašimi blížnymi, tak radi žiadate uznanie a cez túto samoľúbosť sa vám nedarí získať nejakú dušu pre Mňa. Túto slabosť mnohí nazývajú "odvaha, pevnosť a vernosť pravde", zatiaľ čo to je predsa veľká prekážka, aby sa na celkom Moju stranu priniesli duše, ktoré sa s nejakou dôverou obracajú na iných alebo na vás. Ak teda chcete pre Mňa pracovať, musíte si nechať páčiť mnohé pokorenia od takých duší; pretože vás budú ostro skúšať, či v sebe aj nosíte lásku, ktorú sa im snažíte vychvaľovať.

Keď si však pritom pomyslíte, ako mnoho trpezlivosti a zhovievavosti k vám prichádza z Mojej strany, tu nájdete na sebe ešte mnohé, čo sa nehodí k tomu, aby ste Mi vážne slúžili a preto nemôžete očakávať veľký úspech od svojej práce. Až, keď vaša láska dosiahne tak ďaleko, že sa kvôli Mne naučíte milovať vašich protivníkov tak, že aj keď proti vám vystúpia príkro, vy im vašim chovaním voči nim dokážete, že vás oduševňuje duchovná láska, ktorej nemôžu nič vytknúť, potom môžete očakávať nádejnú odmenu a túto potom budete nachádzať hlavne v raste vášho vlastného duchovného života.

Nechajte najprv vašich blížnych pociťovať vašu lásku v konaní a v čine, skôr ako budete hľadať ako ich poúčať so slovami, a zariaďte to tak, aby vaši blížni, priťahovaní cez vašu dobrú vôľu, hľadali, ako sa s vami stýkať, namiesto aby ste vy hľadali, ako by ste im tak rýchlo, ako je to len možné, prinášali vaše (mimoriadne) skúsenosti.

Každý nie je schopný mnoho vedieť a pochopiť, a teraz keď spoznávate dobu, kde je nutné prinášať ľuďom Moje slová, je tu tiež nutné, dávať vám presné pravidlá správania sa, ako som kedysi musel vravieť mnohé aj Mojim učeníkom, predtým ako išli do miest, aby Ma oznamovali. (Lukáš 9, 1-5)

Predovšetkým je však nutné, aby ste sa sami spoznávali, aby ste sa snažili odkladať to, čo je pre iných pohoršením. Častokrát je to síce ospravedlnené pred Mojimi očami; ale keď vidíte, že to brzdí ich pokrok, tu obetujte vaše vlastné presvedčenie duchovnej láske.

Amen. Váš Otec Ježiš.

(zo zbierky Jana Ladnerová - Otcove dopisy 4 - č.251)
Public domain