Clicks244
Edward7

Nie ma żadnej pandemii, ale komunistyczna agenda zniewolenia

Amerykański Uniwersytet Johns Hopkins opublikował w niedzielę to badanie, z którego wynika, że Covid19 nie był nigdy pandemią, o której nam mówiono (…) Wystarczy samemu przeczytać. Oryginalny artykuł został usunięty ze strony Johns Hopkins, z jakiegoś powodu. Na szczęście z Internetu nic nie znika bezpowrotnie , przywrócone za pośrednictwem "Wayback Machine". Oto cały artykuł:

Na podstawie nowych danych Stany Zjednoczone zajmują obecnie pierwsze miejsce pod względem łącznej liczby przypadków COVID-19, nowych przypadków dziennie i zgonów. Genevieve Briand, zastępca dyrektora programu magisterskiego Hopkinsa w dziedzinie ekonomii stosowanej, krytycznie przeanalizowała wpływ COVID-19 na zgony w USA, korzystając z danych z Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) na swoim seminarium. strona internetowa zatytułowana „Zgony spowodowane COVID-19”: "A Look at US Data ”.

Od połowy marca do połowy września całkowita liczba zgonów w USA osiągnęła 1,7 miliona, z czego 200 000, czyli 12% wszystkich zgonów, jest związanych z COVID-19. Zamiast patrzeć bezpośrednio na zgony spowodowane COVID-19, Briand skupił się na całkowitej liczbie zgonów według grup wiekowych i przyczyn zgonów w USA i wykorzystał te informacje, aby rzucić światło na skutki COVID-19. .

Wyjaśnił, że znaczenie COVID-19 w zgonach w USA można w pełni zrozumieć jedynie poprzez porównanie z całkowitą liczbą zgonów w Stanach Zjednoczonych. Po pobraniu danych na stronie internetowej CDC, Briand opracował wykres przedstawiający odsetek wszystkich zgonów według kategorii wiekowych od początku lutego do początku września, obejmujący okres przed COVID- 19 w Stanach Zjednoczonych do czasu, gdy wskaźniki infekcji gwałtownie wzrosły.

Co zaskakujące, zgony osób starszych pozostały takie same przed i po COVID-19. Ponieważ COVID-19 dotyka głównie osoby starsze, eksperci spodziewali się wzrostu odsetka zgonów w starszych grupach wiekowych. Jednak wzrost ten nie jest widoczny w danych CDC. W rzeczywistości odsetek zgonów we wszystkich grupach wiekowych pozostaje stosunkowo taki sam.
„Powodem, dla którego mamy wyższą liczbę zgłoszonych zgonów z powodu COVID-19 wśród osób starszych niż osób młodszych, jest po prostu to, że każdego dnia w Stanach Zjednoczonych osoby starsze umierają częściej niż osoby młodsze” - powiedział. Briand.

Briand zauważył również, że od 50000 do 70000 zgonów obserwuje się zarówno przed, jak i po COVID-19, co wskazuje, że ta liczba zgonów była normalna na długo przed pojawieniem się COVID-19. Dlatego, według Brianda, COVID-19 nie tylko nie wpłynął na odsetek zgonów osób starszych, ale też nie zwiększył ogólnej liczby zgonów.
Te analizy danych sugerują, że w przeciwieństwie do przypuszczeń większości ludzi liczba zgonów z powodu COVID-19 nie jest alarmująca. W rzeczywistości nie ma to stosunkowo żadnego wpływu na liczbę zgonów w Stanach Zjednoczonych.

To dla wielu szok. W jakim stopniu dane są tak odległe od naszego postrzegania?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, Briand skupił się na zgonach z różnych przyczyn w latach 2014-2020. W 2020 roku nastąpił nagły wzrost liczby zgonów z powodu COVID-19. Nie jest to zaskakujące, ponieważ COVID-19 pojawił się w USA na początku 2020 r., A zatem liczba zgonów związanych z COVID-19 gwałtownie wzrosła później.
Analiza zgonów według przyczyn w 2018 roku wykazała, że wzorzec sezonowego wzrostu ogólnej liczby zgonów jest wynikiem wzrostu liczby zgonów ze wszystkich przyczyn, przy czym trzy najważniejsze to choroby serca, choroby układu oddechowego, grypa i choroby. zapalenie płuc.

„Dzieje się tak każdego roku. Każdego roku w Stanach Zjednoczonych, gdy patrzymy na sezonowe wzloty i upadki, obserwujemy wzrost liczby zgonów ze wszystkich tych przyczyn” - zauważył Briand.

Kiedy Briand spojrzał na dane z 2020 r. W tym okresie sezonowym, liczba zgonów związanych z COVID-19 przewyższyła liczbę zgonów z powodu chorób serca. Było to bardzo niezwykłe, ponieważ choroby serca zawsze były główną przyczyną śmierci. Jednak przyglądając się dokładniej liczbom śmierci, zauważył coś dziwnego. Kiedy Briand porównał liczbę zgonów według przyczyny w tym okresie od 2020 do 2018 roku, zauważył, że zamiast oczekiwanego dramatycznego wzrostu wszystkich przyczyn nastąpił znaczny spadek zgonów z powodu chorób serca. Jeszcze bardziej zaskakujące, jak widać na poniższym wykresie, jest nagły spadek liczby zgonów ze wszystkich innych przyczyn.

Wykres przedstawia liczbę zgonów z przyczyn w tym okresie w latach 2020-2018.

Ten trend jest całkowicie sprzeczny z tendencją obserwowaną we wszystkich poprzednich latach. Co ciekawe, jak pokazano w poniższej tabeli, całkowity spadek zgonów z innych przyczyn jest prawie dokładnie równy wzrostowi zgonów z powodu COVID-19. Sugeruje to, według Brianda, że liczba zgonów z powodu COVID-19 jest myląca. Briand uważa, że zgony z powodu chorób serca, chorób układu oddechowego, grypy i zapalenia płuc można ponownie sklasyfikować jako spowodowane COVID-19.

Wykres przedstawia całkowity spadek liczby zgonów z różnych przyczyn, w tym z COVID-19.

CDC sklasyfikowało wszystkie zgony związane z COVID-19 po prostu jako zgony związane z COVID-19.

Jest to prawdopodobnie główne wyjaśnienie, dlaczego liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wzrosła dramatycznie, podczas gdy liczba zgonów z powodu wszystkich innych chorób znacznie spadła.

„Wszystko to nie wskazuje na dowody na to, że COVID-19 spowodował nadmierną liczbę zgonów. Całkowita liczba zgonów nie przekracza normalnej liczby zgonów. Nie znaleźliśmy żadnych dowodów przeciwnych” - podsumował Briand.

W wywiadzie dla The News-Letter Briand poruszył kwestię, czy zgony z powodu COVID-19 można nazwać wprowadzającymi w błąd, ponieważ infekcja mogła zaostrzyć, a nawet doprowadzić do zgonów z powodu innych chorób podstawowych.

„Gdyby [liczba zgonów spowodowanych COVID-19] wcale nie wprowadzała w błąd, powinniśmy byli zauważyć wzrost liczby zawałów serca i wzrost liczby przypadków COVID-19. Jednak spadek liczby ataków choroby serca i wszystkie inne przyczyny śmierci nie dają nam innego wyboru, jak tylko wskazać na błędną klasyfikację ”- odpowiedział Briand.

Innymi słowy, wpływ COVID-19 na zgony w USA jest uważany za problematyczny tylko wtedy, gdy całkowita liczba zgonów lub rzeczywiste obciążenie śmiercią wzrasta o znaczną kwotę oprócz spodziewanych zgonów z innych przyczyn. Biorąc pod uwagę, że całkowita liczba wszystkich zgonów z wszystkich przyczyn przed i po COVID-19 pozostała taka sama, zdaniem Brianda trudno powiedzieć, że zgony z powodu COVID-19 są niepokojące.

Briand wspomniał również, że potrzeba więcej badań i danych, aby naprawdę rozszyfrować wpływ COVID-19 na zgony w Stanach Zjednoczonych.

(…)

Komentarze;; Cristina
Hiszpania; zgony (dane oficjalne) 2018: 427 159
2019: 416 667
2020: 328 498 (stan na 20 listopada 2020 r.)
Gdzie jest pandemia?
Oczekuje się, że wskaźniki śmiertelności w wyniku szczepień wzrosną, obwiniane przez trzecią falę Covid
religionlavozlibre.blogspot.com/…-aumentado-las-muertes-de.html
...

Jak obiecałem , twoja wolność
Odpowiedź na sytuacje w Polsce ;
Blokady COVID-19 ponad 10 razy bardziej śmiercionośne niż sama pandemia

Nowe badanie zlecone przez Revolver News stwierdza, że blokady COVID-19 są dziesięć razy bardziej śmiertelne niż domniemany wirus COVID-19 pod względem lat życia straconych przez obywateli amerykańskich.
Aż do tego momentu nie było prostej, rygorystycznej analizy, która dokładnie i definitywnie przedstawia prawdziwe koszty blokowania COVID-19. W związku z tym firma Revolver News postanowiła zlecić badanie, aby dokładnie to zrobić: ostatecznie określić ilościowo szkody netto wynikające z blokad za pomocą wskaźnika znanego jako „lata życia”. Mówiąc najprościej, oparliśmy się na istniejących badaniach ekonomicznych dotyczących zdrowotnych skutków bezrobocia, aby obliczyć szacunkową liczbę lat życia, które zostaną utracone w wyniku blokad w Stanach Zjednoczonych, i porównaliśmy to z szacunkową liczbą lat. życia zostanie uratowane przez blokady. Wyniki są oszałamiające i sugerują, że blokady będą kosztować Amerykanów ponad 10 razy więcej lat życia, niż uratują przed samym wirusem.
Środki blokujące COVID-19, które Amerykanie musieli znosić przez większą część 2020 roku, stanowią jeden z najbardziej dramatycznych, konsekwentnych i szkodliwych środków politycznych podjętych w historii tego kraju. Po raz pierwszy w swojej historii Ameryka znalazła się w sytuacji tak paraliżującej i niebezpiecznej, że długoterminowa stabilność finansowa i społeczna została słusznie zagrożona.
Podobnie jak w przypadku wszystkiego w Ameryce w 2020 r., Te środki blokujące stały się głęboko upolitycznione. Prezydent Trump sprzeciwia się dalszym niszczącym blokadom. W swoim niedawnym przemówieniu na Narodowej Konwencji Republikanów prezydent Trump zwrócił uwagę, że blokady miały bardzo realny i bardzo niszczycielski wpływ na życie wielu Amerykanów.

Prezydent Trump: „Koszt wyłączenia w Biden będzie mierzony zwiększonym przedawkowaniem narkotyków, depresją, uzależnieniem od alkoholu, samobójstwami, atakami serca, dewastacją gospodarczą, utratą pracy i wieloma innymi. Plan Joe Bidena nie jest rozwiązaniem problemu wirusa, ale raczej poddaniem się wirusowi ”. [Politico]

Z kolei kandydat demokratów na prezydenta Joe Biden zasugerował, że jest gotów nałożyć dalsze blokady, jeśli „naukowcy” mu to każą. Nie jest jasne, których naukowców posłuchałby Joe Biden, ponieważ wśród naukowców i ekspertów nie ma zgody co do tego, czy blokady są warte oszałamiających kosztów, jakie nakładają na zwykłego człowieka.
—————————–
CHEAT SHEET : Obliczenia na końcu koperty pokazują, że „lekarstwo” na COVID-19 jest gorsze niż choroba

Standardowe podejścia do oceny reakcji polityki epidemiologicznej, obejmujące wartość statystycznego życia , mają problemy koncepcyjne i są ukierunkowane na osoby starsze i bogate.

Wykorzystanie kryterium lat życia jako alternatywy pokazuje, że blokady kosztują o rząd wielkości więcej lat życia, niż zaoszczędziły.

W większości opublikowanych analiz kosztów i korzyści związanych z blokadami COVID-19 stosowano przybliżone miary, takie jak życie jako jednostki, a nie lata życia, co wprowadza w błąd polityków i opinię publiczną. Zgony z powodu COVID-19 w nieproporcjonalny sposób wpływają na najstarszych członków populacji, podczas gdy ekonomiczne skutki blokad nieproporcjonalnie szkodzą najmłodszym z pracujących, którzy mają znacznie dłuższą średnią długość życia w momencie uderzenia.

Korzystając z wcześniejszych badań dotyczących nowicjuszy i absolwentów wchodzących na rynek dotknięty recesją gospodarczą, można określić empiryczne szacunki utraconych lat życia. Obszerne badania dotyczące przenoszenia miejsc pracy można wykorzystać do oszacowania ekonomicznych skutków gwałtownie zwiększonego bezrobocia wśród pracowników w średnim i późnym wieku w ciągu całego życia.

Łącząc te analizy, stwierdziliśmy, że szacunkowo 18,7 milionów lat życia zostanie utraconych w Stanach Zjednoczonych z powodu blokady COVID-19. Analiza porównawcza danych z różnych krajów pokazuje, że blokady w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie miały minimalny wpływ na ratowanie lat życia. Korzystając z dwóch różnych grup porównawczych, szacujemy, że blokady COVID-19 w USA pozwoliły zaoszczędzić od ćwierć do trzech czwartych miliona lat życia.

Każda kategoria wiekowa straciła lata życia z powodu zamknięć, w tym osoby w wieku 55 lat i starsze.

Media oraz władze stanowe i lokalne przyczyniły się do paniki, wybiórczo przedstawiając dowody na temat COVID-19 i wstrzymania wątpliwych korzyści.

Badacze zdrowia publicznego i ekonomiści zajmujący się zdrowiem udzielali słabych porad politycznych i wybiórczo korzystali z wcześniejszej literatury badawczej. Prawdopodobnie zostaną wynagrodzeni, a nie ukarani przez środowisko akademickie za niepowodzenie z powodu uprzedzeń akademickich.

Zdrowie publiczne jest ogólnie tak stronnicze i podatne na motywowane poznanie, że „nie jest jeszcze gotowe do analizy polityki”.
———————————
Obliczenia na końcu koperty pokazują, że „lekarstwo” na COVID-19 jest gorsze niż choroba.
11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie sklasyfikowała COVID-19 jako globalną pandemię. W następnych tygodniach kraje świata zaczęły wdrażać wcześniej nie do pomyślenia środki, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. W Stanach Zjednoczonych niektóre stany szybko zablokowały prawie wszystkie fizyczne firmy, obiekty i obszary publiczne. Gdy krótka kwarantanna szybko przerodziła się w nieokreślony czas blokady, niektórzy prawodawcy i ekonomiści zaczęli pytać, czy blokady spowodowałyby więcej szkód niż sam wirus. Korzystając z badań empirycznych, można dokonać pierwszych szacunków dotyczących wpływu bezprecedensowego zamknięcia na utracone lata życia. Można to następnie porównać z liczbą szacowanych lat życia utraconych w wyniku COVID-19 w Stanach Zjednoczonych.

Dlaczego lata życia? Powszechnie wiadomo, że status społeczno-ekonomiczny (SES) wydaje się być powiązany z oczekiwaną długością życia, a część tego związku ma charakter przyczynowy, przy czym wyższe SES powodują dłuższe oczekiwane życie w wielu kanałach. Większość analityków polityki rządowej podejmuje decyzje na podstawie wartości statystycznego życia (VSL) - która wynosi około 10 milionów dolarów. Jeśli przepis może uratować 1 życie i kosztuje na przykład 9 milionów dolarów, to warto narzucić mu ratowanie życia. Jeśli kosztuje 11 milionów dolarów, to nie warto narzucać, by uratować życie. Problem z tym podejściem polega na tym, jak bardzo jest on szorstki. Ponieważ SES jest powiązany z oczekiwaną długością życia, działania rządu, które nie prowadzą do bezpośredniej utraty życia, mogą być po prostu nieuwzględnione w tym podejściu. Na przykład, dlaczego nie ustawić VSL na 100 milionów dolarów? Albo 1 dolara? Jeśli ustawisz VSL zbyt nisko, nie narzucisz wielu bardzo tanich przepisów dotyczących ratowania życia. Coś być może bardziej subtelnego polega na tym, że jeśli ustawisz VSL zbyt wysoko, to narzucone przez ciebie regulacje tak bardzo zmniejszą dochody, spowalniając działalność gospodarczą, że ostatecznie zredukujesz oczekiwaną długość życia za pośrednictwem kanału przewidywanej długości życia SES. W rzeczywistości istnieją bardziej fundamentalne problemy związane z używaniem jednego VSL dla wszystkich obywateli (zobacz Valuing Life Sunsteina, aby uzyskać dobry przegląd), ale wielu uważa, że ogólne problemy z równowagą są bardzo intuicyjne.

Co zaskakujące, rozmowa dotycząca COVID-19 wśród analityków zdrowia publicznego, bio-statystyk, ekonomistów i decydentów, którzy są w inny sposób wrażliwi na problemy z VSL , została zdominowana przez standardowe „zgrubne” obliczenia VSL powyżej. Nie widzieliśmy pełnych analiz politycznych wykorzystujących podejście uwzględniające lata życia, chociaż w różnych badaniach próbowano oszacować średnie straty w ciągu całego życia przypadające na śmierć z powodu COVID-19. Kontrowersje wokół szacowania prawidłowej wartości statystycznego życia, problemy z faktycznym stosowaniem go w analizie, jak opisano powyżej, i być może pewna wstrętność związana z przedstawieniem życia ludzkiego w dolarach skłoniły niektórych ekonomistów i analityków zdrowia publicznego do stosowania metody podejście na całe życie. Podejście to jest proste i w zasadzie nie pociąga za sobą wyraźnego zamiany ludzkiego życia na pieniądz - chociaż taki kompromis jest implikowany w każdej analizie politycznej. Z perspektywy lat życia decydent może obliczyć utracone i zdobyte lata życia, jeśli podejmie określone działanie. Na przykład nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa linii lotniczych mogą sprawić, że użytkownicy linii lotniczych będą tak bezpieczni, że zaoszczędzą średnio 0,1 lat życia na podróżnego, ale wyższy koszt podróży lotniczych może skłonić potencjalnych pasażerów do przejścia na mniej bezpieczne podróżowanie samochodem, co będzie kosztować przesiadaczy. średnio 0,3 lat życia. Jeśli wystarczająca liczba osób przestawi się na podróż samochodem, wówczas przepisy dotyczące bezpieczeństwa linii lotniczych faktycznie zmniejszą łączną liczbę przeżywanych lat z perspektywy całego systemu transportu.
(...)
Blokady COVID-19 doprowadziły do ogromnej globalnej recesji, która nie oszczędziła prawie żadnego kraju, firmy ani sektora gospodarczego. Przenoszenie miejsc pracy w Ameryce wystąpiło na skalę niemal dorównującą skali Wielkiego Kryzysu w latach 30. XX wieku, przy bezrobociu sięgającym 14,7% w kwietniu 2020 r. Korzystając z obliczeń z tyłu koperty, możemy obniżyć średnią wzrost bezrobocia w okresie, który można rozsądnie oszacować na około 8,5%. Należy zauważyć, że nawet średnioterminowe bezrobocie doprowadzi do trwałych zwolnień z pracy, ponieważ pracownicy pozostający bez pracy przez ponad rok raczej nie powrócą na poprzednie stanowisko.
Ryc.1

Wcześniejsze badania dotyczące przenoszenia miejsc pracy i umieralności wykazały, że wysiedleni pracownicy borykają się ze znacznym wzrostem wskaźników śmiertelności, na podstawie których można oszacować utracone lata życia. [1] Wykazano, że utrata pracy i utrata pracy na stałe korelują bezpośrednio ze wzrostem częstości występowania chorób serca, przedawkowania leków, raka płuc i chorób wątroby, a także innych czynników zwiększonego ryzyka śmiertelności. W artykule Sullivana i Von Watchera na temat przeniesienia pracy i śmiertelności oszacowano, że utrata pracy skutkuje około 1,5 straconym rokiem życia na osobę.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) szacuje, że bezrobocie w USA w 2021 r. Wyniesie od 8,5% w scenariuszu jednofalowym do 11,5% w scenariuszu dwufalowym. [2] Zakładając, że wystąpi scenariusz jednofalowy, bezrobocie w USA w przyszłym roku wzrośnie o około 5 punktów procentowych w stosunku do poziomów sprzed COVID-19 2020. Opierając się na listach płac sprzed COVID-19, całkowita liczba zwolnień w 2021 r. Prawdopodobnie wyniesie około 8,2 mln. Wzrost bezrobocia w 2020 r. W podziale na grupy wiekowe między lutym a lipcem można wykorzystać do oszacowania rozkładu dodatkowego bezrobocia dla każdej grupy wiekowej. Biorąc pod uwagę 8,2 miliona zwolnień z pracy i mnożąc je przez współczynniki utraconych lat życia Sullivana i Von Watchera dla każdej grupy wiekowej, można oszacować łączną liczbę ponad 8 000 000 lat życia utraconych w wyniku zmiany pracy.

Oprócz bezpośrednich przeniesień miejsc pracy dodatkowe badania wykazały, że recesje na rynku pracy mają znaczący, ale opóźniony wpływ na przyszłe wskaźniki umieralności osób wchodzących na rynek pracy.
[3] W oparciu o liniowy model zwiększonej śmiertelności z powodu wejścia na rynek pracy w czasie recesji Hannesa Schwandta i Tilla von Wachtera, w tej klasyfikacji na osobę traci się 0,629 lat życia. [4] Liczbę tę można pomnożyć przez 13 milionów pracowników w grupie wiekowej 16–24 lata w 2020 r., A następnie pomnożyć oddzielnie przez 3,9 miliona absolwentów szkół wyższych w 2020 r. [5] Metodologię tę stosuje również Till von Wachter w swoim artykule roboczym długofalowych skutków kryzysu Covid-19 dla pracowników. [6] Według tych szacunków, utracone w długim okresie lata życia z powodu recesji COVID-19 w USA wynoszą około 18,7 mln.
(...)

Rysunek 3 (poniżej) przedstawia podział według modeli szwedzkich i brytyjskich. Na rysunku niebieskie słupki reprezentują lata życia uratowane przed blokadą, które są szacowane poprzez porównanie wyników Stanów Zjednoczonych ze Szwecją i Wielką Brytanią. Czerwone słupki reprezentują lata życia utracone w wyniku blokady, które są szacowane na podstawie szacowanego skrócenia życia oczekiwania wobec bezrobocia i separacji na podstawie danych z USA opisanych powyżej.

więcej - https://www.revolver.news/2020/08/study-covid-19-lockdowns-deadlier-than-pandemic-itself/

COVID-19 nie jest pandemią, ale agendą - czerwoną agendą, która zapewnia socjalistom z głębokiego państwa narzędzia polityczne do zablokowania naszej wolności, zamknięcia naszych kościołów i spętania świata. Ale także COVID-19 daje globalistom pretekst do narzucenia trujących szczepionek wspieranych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), szczepionka która zniszczy nasze zdolności reprodukcyjne i sprawią, że będziemy śmiertelnie chorzy. To jest złowroga szczepionka Billa Gatesa, która wymagałaby weryfikacji otrzymania jej poprzez skan, bez którego nie będzie się miało wstępu na egzystencje w społeczeństwie. Nie będziesz mógł kupić samochodu, wykupić ubezpieczenia zdrowotnego ani konta bankowego...churchmilitant.com/search/latest