05:55
Clicks892
Slawek
Z dawna Polski Tyś Królową. sł. K. Ujejski, muz. trad. opr. Marcin Pospieszalski www.youtube.com/watch Maryjo, Matko Boga, prosimy Cię o wstawiennictwo u tronu Syna za naszą Ojczyzną uwikłaną w …More
Z dawna Polski Tyś Królową.

sł. K. Ujejski, muz. trad. opr. Marcin Pospieszalski
www.youtube.com/watch

Maryjo, Matko Boga, prosimy Cię o wstawiennictwo u tronu Syna za naszą Ojczyzną uwikłaną w sieciach liberalizmu i globalizmu. Całą naszą nadzieję na jej wyzwolenie pokładamy w dziele Intronizacji. Dlatego prosimy Cię, Królowo Polski, prowadź nas pośród zmagań o Królestwo Boże na polskich ziemiach i doprowadź każdego z nas przed święte oblicze naszego Króla. Amen.

Maryja od wieków nazywana jest błogosławioną między niewiastami, czyli najszczęśliwszą ze wszystkich kobiet na ziemi. Wyniesiona do chwały Trójcy Przenajświętszej jaśnieje pięknem i mocą. Bóg wywyższył Maryję ponad całe stworzenie, bo jest Matką Wielkiego Króla! Matka cieszy się uznaniem i szacunkiem tych, którzy dostrzegają w Jezusie obiecanego Króla, zaprowadzającego w świecie pokój i sprawiedliwość. Dlatego czczą Maryję Matkę jako swoją Królową.
Nasz Naród od początku swych dziejów czci Maryję w sposób szczególny, nazywając Ją Królową Polski. W krytycznych momentach historii królowie wraz z całym Narodem zwracali się z gorącym błaganiem do swej Królowej z prośbą o pomoc. Ona nigdy nas nie zawiodła, nawet jeśli zawodzili wszyscy „sojusznicy” i „przyjaciele”. Dlatego co roku pielgrzymujemy ze wszystkich zakątków Ojczyzny do Jej tronu na Jasnej Gorze.
Maryja jest nam pomocą i obroną. Jednak cała Jej siła płynie stąd, że jest Matką Jezusa. To Jezus jest światłem, które czyni tron Matki Gorą Jasną. To On jest Królem Wszechświata i tylko On jest godzien zasiąść na tronie Polski. Maryja cała oddana Jezusowi i Jego Królestwu bez przerwy zachęca nas: Uznajcie Jezusa swym Królem!
Razem z Maryją, Królową Polski, która od ponad sześciuset lat towarzyszy naszemu Narodowi, prośmy Jezusa Króla, by przyszedł do naszej Ojczyzny i by zapanował nad nami Polakami. Razem z Nią starajmy się o Jego Królestwo w naszej Ojczyźnie, by Polska stała się rzeczywistym Królestwem Jezusa i Maryi.
Dzień 4. ku czci Maryi
Siedmiodniowe Nabożeństwo Intronizacyjne