lt.news
8

Papa Frociesco "Pažįsta daug gerų šventų homoseksualių seminaristų ir kunigų"

Birželio 12 d. Pranciškus priėmė homoseksualų aktyvistą Jamesą Martiną, savo bičiulį jėzuitą, ir surengė valandos trukmės susitikimą Casa Santa Marta.

Po jo homoseksualų aktyvistas parašė Twitter.com: "Šventasis Tėvas sakė, kad pažįsta daug gerų, šventų ir celibate gyvenančių klierikų ir kunigų, turinčių homoseksualių polinkių.

Pasak Martino, Pranciškus taip pat "patvirtino" savo homoseksualų aktyvumą ir "parodė savo atvirumą bei meilę" tiems, kurie be atgailos praktikuoja homoseksualią nuodėmę.

AI vertimas