„Jezus stał się wężem, stał się diabłem”: na co wskazują szokujące frazy Bergoglio

W magiczno-ezoterycznych wizjach wąż jest synem Matki Ziemi , ponieważ gad żyje w zagłębieniach ziemi, przykuca pod kamieniami itp. I tak, krok po …
Edward7
Franciszek twierdzi, że Jezus stał się diabłem, wężem. Radio Watykańskie pomija te słowa
Franciszek twierdzi, że Jezus stał się diabłem, wężem. Radio Watykańskie pomija te słowa
„jako wspomnienie tego, który dla nas stał się grzechem, KTÓRY STAŁ SIĘ DIABŁEM, WĘŻEM. Tak się uniżył aż do całkowitego unicestwienia”.
Jakże bluźniercze są te słowa Franciszka! Jak można w tak haniebny sposób …More
Franciszek twierdzi, że Jezus stał się diabłem, wężem. Radio Watykańskie pomija te słowa
Franciszek twierdzi, że Jezus stał się diabłem, wężem. Radio Watykańskie pomija te słowa
„jako wspomnienie tego, który dla nas stał się grzechem, KTÓRY STAŁ SIĘ DIABŁEM, WĘŻEM. Tak się uniżył aż do całkowitego unicestwienia”.
Jakże bluźniercze są te słowa Franciszka! Jak można w tak haniebny sposób przeinaczać sens Pisma Świętego, tworząc własne dopowiedzenia. Jezus całkowicie unicestwił się, stając się szatanem?

Warto dodać, że Radio Watykańskie, relacjonując tę homilię Franciszka, pomija wskazane wyżej słowa. Ciekawe, ile jeszcze wyśmienitych wypowiedzi Franciszka z wcześniejszych homilii zostało pominiętych przez redaktorów. Cóż jeszcze kryją w sobie homilie Franciszka z Domu św. Marty, które trafiają do nas zazwyczaj w urywkach i to zaprezentowanych według logiki dziennikarzy?

... fragment z Biblii - "On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą".
2 Kor 5, 21 - Albo w sensie przyjęcia solidarności zewnętrznej z grzesznym rodzajem ludzkim (por. Rz 8,3), albo grzechem w oczach ówczesnych Żydów, uważających za zbrodniarza każdego, kto umierał na krzyżu (por. Ga 3,13), bądź w sensie ofiary za grzechy (por. Iz 53,10nn), co ST oddaje niekiedy terminem "grzechu".
Mały fragment wyjęty z kontekstu staje się herezją , tak samo połączony z innymi - że staje się wężem , szatanem ...

Zaprzeczenie istnieniu piekła ; Amoris laetitia Nikt nie może być potępiony na zawsze, bo to nie jest logika Ewangelii! Nie mam na myśli tylko rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach, ale wszystkich niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdują. (297)-
logika Ewangelii zna właśnie naukę o piekle i potępieniu wiecznym, jest to główny dogmat , jak istnienie nieba.

Audiencja generalna, 26 listopada 2014 r. | Francis
- Oto cel, do którego zmierza Kościół: jest nim, jak mówi Biblia, «nowa Jerozolima», «Raj». Bardziej niż miejsce jest to «stan» duszy, w którym nasze najgłębsze oczekiwania będą spełnione w sposób przeobfity, a nasz byt, jako stworzeń i dzieci Bożych, osiągnie pełną dojrzałość. Będziemy nareszcie przyobleczeni w radość, w pokój i w miłość Boga w sposób całkowity, bez żadnych ograniczeń, i znajdziemy się twarzą w twarz z Nim! (por. 1 Kor 13, 12). Pięknie jest o tym myśleć, myśleć o niebie.
Wszyscy się tam znajdziemy, wszyscy. To jest piękne, daje duszy siłę.

Eugenio Scalfari, założyciel dziennika "La Repubblica": Papież powiedział mi, że piekło nie istnieje. Watykan: To było prywatne spotkanie wielkanocne, nie wywiad.
Założyciel "La Repubblica" Eugenio Scalfari: Papież powiedział mi, że piekła nie ma

Nierozerwalność małżeństwa;

Franciszek w liście do biskupów argentyńskich: Jedyna interpretacja „Amoris Laetitia” to dopuszczenie do Komunii rozwodników żyjących w nowych związkach

Franciszek w liście do biskupów argentyńskich: Jedyna interpretacja „Amoris Laetitia” to dopuszczenie do Komunii rozwodników żyjących w nowych związkach
, „Amoris laetitia”otwiera możliwość dopuszczenia do sakramentów pojednania i Eucharystii - piszą hierarchowie. Tłumaczą przy tym, że sakramenty te pozwolą tej osobie
na dalsze dojrzewanie w wierze mocą łaski Bożej.
Papież chwali interpretację adhortacji „Amoris laetitia”
..."opcja wstrzemięźliwości seksualnej faktycznie jest niewykonalna" ...„Amoris laetitia” otwiera możliwość dopuszczenia do sakramentów pojednania i Eucharystii - piszą
hierarchowie. Tłumaczą przy tym, że sakramenty te pozwolą tej osobie na dalsze dojrzewanie w wierze mocą łaski Bożej. Czyli idź i nie grzesz więcej już nie obowiązuje.
Za jednym zamachem dewastuje się sakrament pokuty i małżeństwa. Komu zależy na dewastacji Sakramentów ustanowionych przez Chrystusa? Ten kto wprowadza przepisy dewastujące sakramenty jest wysłannikiem tego, komu przeszkadzają Sakramenty ustanowione przez Chrystusa.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Roman Urban
"to zdanie jest właściwie poprawne teologicznie(!)"
Więc o co tu chodzi?
Chodzi o irracjonalną (opartą o rozmaite jezabelowate pseudoorędzia "z nieba") niechęć, a wręcz NIENAWIŚĆ do obecnie urzędującego Papieża! Tyle i aż tyle!
*******************************
Chodzi o to ,że bergoglio jest opisanym w Piśmie Świętym ,,fałszywym prorokiem''. Nie jest żadnym papieżem, wybrany był przez …
More
Roman Urban
"to zdanie jest właściwie poprawne teologicznie(!)"

Więc o co tu chodzi?
Chodzi o irracjonalną (opartą o rozmaite jezabelowate pseudoorędzia "z nieba") niechęć, a wręcz NIENAWIŚĆ do obecnie urzędującego Papieża! Tyle i aż tyle!
*******************************
Chodzi o to ,że bergoglio jest opisanym w Piśmie Świętym ,,fałszywym prorokiem''. Nie jest żadnym papieżem, wybrany był przez masonerię, która sama się do tego przyznała. Papieżem jest Benedykt XVI. Po jego śmierci ujawni się antychryst . Bergoglio przygotowuje miejsce dla antychrysta w kościele, który ogłosi się bogiem i zażąda od wszystkich uznania go za boga i oddania pokłonu.


😭 😭 😭 jesteś zwiedziony, nie widzisz złych rzeczy i herezji głoszonych przez Bergoglio...
Fałszywy prorok będzie mówił 90% prawdy, a tylko miedzy wierszami będzie wciskał kłamstwo i fałsz. Już sam tylko incydent z paciamamą, zdradza go ... a herezje jego mnożą się jak szarańcza...
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Roman Urban
Papież Benedykt XVI nadal jest Papieżem! Dowód - ok 6 min. filmu!
Bergoglio niszczyciel czy papież ?
One more comment from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Edward7
"Chrystus stał się wężem", na pamiątkę Tego, który stał się grzechem, KTÓRY ZROBIŁ SOBIE ZBROJĘ, węża, dla nas; schylił się aż do całkowitego unicestwienia".
Gzie pisze w Ewangelii że stał się szatanem albo wężem - został wywyższony na drzewie jak wąż miedziany (stał się grzechem - w znaczeniu wziął na Siebie nasze grzechy)
Chrystus jako jedno z Bogiem Ojcem nigdy nie może być grzechem ponieważ …
More
"Chrystus stał się wężem", na pamiątkę Tego, który stał się grzechem, KTÓRY ZROBIŁ SOBIE ZBROJĘ, węża, dla nas; schylił się aż do całkowitego unicestwienia".

Gzie pisze w Ewangelii że stał się szatanem albo wężem - został wywyższony na drzewie jak wąż miedziany (stał się grzechem - w znaczeniu wziął na Siebie nasze grzechy)

Chrystus jako jedno z Bogiem Ojcem nigdy nie może być grzechem ponieważ grzech jest przeciwny naturze Boskiej


Czyli słudzy Bergoglio chcąc czy nie będą wyznawcami Matki ziemi / pachamamy / demona... A tu jest obrzęd , który każdy wyznawca demonów sługa antypapieża będą uczestniczyć

FRANCISZEK ZNÓW ŚCIĄGA KLĄTWĘ NA LUDZKOŚĆ !!! (Obejrzyj do końca)
Synod zaczął się od czterech kroków do intronizacji demona (film

A to - Grzech „ekologiczny” i fałszywa doktryna - „My wszyscy kochamy Matkę Ziemię, ponieważ to ona dała nam życie i chroni nas...” ” Przesłanie klimatologów i ekspertów jest jasne i natarczywe. Musimy działać zdecydowanie, aby położyć kres wszelkim emisjom gazów cieplarnianych najpóźniej w połowie wieku i zrobić jeszcze więcej. Stężenia dwutlenku węgla muszą znacznie spadać, aby zapewnić bezpieczeństwo naszego wspólnego domu”. - powiedział F.... Dla F. grzechem jest emisja Co2 (grzech klimatyczny) Każdy człowiek emituje co2, co jest związane z oddychaniem , czyli dla niego grzechem jest życie , czyli pozostaje eutanazja, dla dobra ziemi i jego mamy, mamy „pachamamy” - która go stworzyła nie Bóg , który jest mu niepotrzebny, w nowej szatańskiej doktrynie , z kanałów piekła, którą promuje...

Nowa światowa religia pacha-mamy ; Agenda 2030
.Postępuje stopniowe zastępowanie Matki Bożej - Matką Ziemią, z szacunku dla globalistów i religii …


Pogańskie rytuały rozszerzane, a Łacińska Msza zakazywana ..
Roman Urban
@Edward7 -
"Gzie pisze w Ewangelii że stał się grzechem albo wężem - wziął na Siebie nasze grzechy i został wywyższony na drzewie jak wąż miedziany - to jest różnica"
a poniżej cytat z artykułu, który tutaj umieściłeś (a którego chyba nie przeczytałeś uważnie):
Św. Paweł w drugim liście do Koryntian: "Bóg sprawił, że Ten, który nie znał grzechu, stał się grzechem w naszym imieniu, abyśmy w …More
@Edward7 -
"Gzie pisze w Ewangelii że stał się grzechem albo wężem - wziął na Siebie nasze grzechy i został wywyższony na drzewie jak wąż miedziany - to jest różnica"

a poniżej cytat z artykułu, który tutaj umieściłeś (a którego chyba nie przeczytałeś uważnie):
Św. Paweł w drugim liście do Koryntian: "Bóg sprawił, że Ten, który nie znał grzechu, stał się grzechem w naszym imieniu, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą".
Edward7
Chrystus jako jedno z Bogiem Ojcem nigdy nie może być grzechem ponieważ grzech jest przeciwny naturze Boskiej
(stał się grzechem -Jego natura ludzka - w znaczeniu wziął na Siebie nasze grzechy)
... Sens jest taki, że Bóg potraktował Jezusa Chrystusa tak, jakby był największym grzesznikiem tego świata, ponieważ wziął na siebie wszystkie grzechy człowiekaMore
Chrystus jako jedno z Bogiem Ojcem nigdy nie może być grzechem ponieważ grzech jest przeciwny naturze Boskiej

(stał się grzechem -Jego natura ludzka - w znaczeniu wziął na Siebie nasze grzechy)

... Sens jest taki, że Bóg potraktował Jezusa Chrystusa tak, jakby był największym grzesznikiem tego świata, ponieważ wziął na siebie wszystkie grzechy człowieka
Roman Urban
Skoro wiesz, co chciał przez to powiedzieć św. Paweł, to dlaczego zarzucasz papieżowi Franciszkowi jakieś diabelskie interpretacje, skoro to samo powiedział co św. Paweł?
Co Tobą kieruje? Zła wola?
Roman Urban
Przecież autor tego artykułu podał jak kawa na ławę dlaczego papież Franciszek użył takiej frazy!
Przywołał nawet słowa św. Pawła oraz samego Pana Jezusa, które potwierdzają słowa Franciszka.
Nadto stwierdza, że cyt. "to zdanie jest właściwie poprawne teologicznie(!)"
Więc o co tu chodzi?
Chodzi o irracjonalną (opartą o rozmaite jezabelowate pseudoorędzia "z nieba") niechęć, a wręcz NIENAWIŚĆ …
More
Przecież autor tego artykułu podał jak kawa na ławę dlaczego papież Franciszek użył takiej frazy!
Przywołał nawet słowa św. Pawła oraz samego Pana Jezusa, które potwierdzają słowa Franciszka.
Nadto stwierdza, że cyt. "to zdanie jest właściwie poprawne teologicznie(!)"
Więc o co tu chodzi?
Chodzi o irracjonalną (opartą o rozmaite jezabelowate pseudoorędzia "z nieba") niechęć, a wręcz NIENAWIŚĆ do obecnie urzędującego Papieża! Tyle i aż tyle!
Edward7
Gzie tu w artykule są przytoczone jakieś orędzia... Niechęć do objawień prywatnych to właśnie chęć walki z Bogiem aby Go uciszyć ...
Edward7
„jako wspomnienie tego, który dla nas stał się grzechem, KTÓRY STAŁ SIĘ DIABŁEM, WĘŻEM. Tak się uniżył aż do całkowitego unicestwienia”.
nawet Radio Watykańskie pomija te słowaMore
„jako wspomnienie tego, który dla nas stał się grzechem, KTÓRY STAŁ SIĘ DIABŁEM, WĘŻEM. Tak się uniżył aż do całkowitego unicestwienia”.

nawet Radio Watykańskie pomija te słowa
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
2778
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
"Jezus stał się wężem; Jezus stał się diabłem". Według Ciebie, kto wypowiedział te zdania: 1) ezoteryczna teozofka Madame Blavatsky 2) okultystyczny mag Alesteir Crowley 3) piosenkarz rockowy Marilyn Manson. Nie. To Jorge Mario Bergoglio, alias "papież Franciszek", biskup, który po nielegalnym konklawe uzurpował sobie tron Benedykta XVI, jedynego prawdziwego pontyfikatu obecnie w impedancji, …More
"Jezus stał się wężem; Jezus stał się diabłem". Według Ciebie, kto wypowiedział te zdania: 1) ezoteryczna teozofka Madame Blavatsky 2) okultystyczny mag Alesteir Crowley 3) piosenkarz rockowy Marilyn Manson. Nie. To Jorge Mario Bergoglio, alias "papież Franciszek", biskup, który po nielegalnym konklawe uzurpował sobie tron Benedykta XVI, jedynego prawdziwego pontyfikatu obecnie w impedancji, jak wykazano - w "Ratzinger Codex" , najlepiej sprzedającym się eseju we Włoszech, który zbiera dwuletnie i nigdy nie obalone badania prowadzone na tej stronie. Jeśli nie wierzysz, sprawdź to sam na stronie Watykanu TUTAJ : zdanie o wężu padło podczas homilii uroczystości w Astanie, stolicy Kazachstanu, gdzie niedawno odbył się kongres wielowyznaniowy w wielkim milczeniu najbardziej bezwstydnego synkretyzmu masońskiego. ''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Ale fałszywy prorok ma wielu zwiedzionych obrońców i choćby nie wiem co zrobił i nie wiem co powiedział, gdyby nawet wyznał publicznie i oficjalnie, że jest sługą szata, nic by to nie zmieniło. Zafascynowani fałszywym prorokiem ,będą go bronić własną piersią i pójdą za nim w ogień. Szatańska ślepota zamyka oczy na prawdę i prowadzi na wieczną zgubę. Z takimi osobami nie ma co dyskutować, …More
Ale fałszywy prorok ma wielu zwiedzionych obrońców i choćby nie wiem co zrobił i nie wiem co powiedział, gdyby nawet wyznał publicznie i oficjalnie, że jest sługą szata, nic by to nie zmieniło. Zafascynowani fałszywym prorokiem ,będą go bronić własną piersią i pójdą za nim w ogień. Szatańska ślepota zamyka oczy na prawdę i prowadzi na wieczną zgubę. Z takimi osobami nie ma co dyskutować, ponieważ odrzucają prawdę, nie przyjmują Prawdy, i nie chcą nawet jej słyszeć. Natomiast bronią kłamstwa i tkwią po uszy w kłamstwie. A przecież tylko Prawda wyzwala. Pan Jezus powiedział poznacie Prawdę i Prawda was wyzwoli.. Panie Boże ratuj. Przywróć im wzrok wiary, daj im Mądrość Bożą, aby umieli rozpoznawać pułapki złego ducha.
Sługa Prawdy
Walczyć o prawdę
Jak wynika z Ewangelii, Chrystus będąc Bogiem i człowiekiem sam siebie ofiarował za grzechy świata w jedności ze Swym Ojcem. Mógł zejść z krzyża, ale tego nie uczynił i umarł wypowiadając słowa ,,wykonało się,, świadomy swej misji zbawienia. Jedynie jako człowiek mógłby być obciążony ludzkimi grzechami, które sam chciał odpokutować. Tak przynajmniej rozumiem wypowiedź św. Pawła. Jako Syn Boży …More
Jak wynika z Ewangelii, Chrystus będąc Bogiem i człowiekiem sam siebie ofiarował za grzechy świata w jedności ze Swym Ojcem. Mógł zejść z krzyża, ale tego nie uczynił i umarł wypowiadając słowa ,,wykonało się,, świadomy swej misji zbawienia. Jedynie jako człowiek mógłby być obciążony ludzkimi grzechami, które sam chciał odpokutować. Tak przynajmniej rozumiem wypowiedź św. Pawła. Jako Syn Boży i Bóg był jest i na zawsze będzie święty i czysty, wolny od wszelkiej skazy.
Tomek Dariusz Kamiński
Zakamuflowany misteryjny kult słońca.nawet na obrazach i iknografii zauważyć można coś dziwnego.aureola nie powinna być nad głową? Właśnie.czemu jest za? Bo to zakamuflowane słoneczko-nimb. Nawet sabat przeniesiono. Był w sobote. Teraz jest niedziela. Np po angielsku sunday-dzień słonca. Nawet nazwy planet sa łączone z imionami pogańskich bożków
Walczyć o prawdę
W związku z publikacją pytanie, czy obecny Watykan nie walczy wręcz i jawnie z Bogiem i Synem Bożym, Jezusem Chrystusem? Jeżeli tak, to spełniałoby się proroctwo Matki Bożej z La Salette.
PiotrM
i jeszcze się spełnia bo się nie skończyły.