Libor Halik
Sloužit skrytě satanovi a viditelně zmenšovat Církev na počet blízký nule, je cíl antipapeže Bergoglia (Františka). Tento antipapež byl předpovězen sv. Františkem z Assisi pro dobu velkého odpadlictví od Krista do nejohavnějších hříchů. Usilujme o svatost, aby tento strašný trest skončil.
Strážce
Tenhle Jidáš se snad v pekle už narodil! 😡