Victory
362

Eucharistie 1 část: Smlouva nová a věčná

Úvod Ve čtvrtek večer, den před svou smrtí, Ježíš Kristus ustanovil Eucharistii, Nejsvětější svátost. „Když nastala hodina, usedl ke stolu a apošto…