Clicks1.1K
pl.news
1

Viganò: Sobór Watykański II i papiestwo to konie trojańskie

Istnieje "rozłam wewnątrz papiestwa", pisze arcybiskup Viganò w liście do ojca Thomasa Weinandy'ego (MarcoTosatti.com, 11 sierpnia).

Wyjaśnia to faktem, że Franciszek jest liderem schizmatycznego "segmentu Kościoła", opartego na "schizmie wewnątrz Magisterium", która miała miejsce w Soborze Watykańskim II.

Viganò opisuje Sobór Watykański II jako Sobór Ekumeniczny, a jednocześnie jako pierwszy konsystorz "Kościoła rozłamowego", który uważa się za "zrodzony z Soboru Watykańskiego II". Dlatego Sobór Watykański II jest w rzeczywistości dwoma Soborami, mówi Viganò.

Wyjaśnia, że moderniści powołują się na sobór, żeby usprawiedliwić swoje wypaczenia i porównuje to z prałatami Franciszka, którzy nalegają na podążanie za "autorytetem wikariusza Chrystusa" właśnie wtedy, gdy postępuje on w sposób schizmatyczny.

Viganò zaznacza, że od czasów Jana XXIII papieże zezwalają na rzeczy "jednoznacznie sprzeczne" z doktryną katolicką, gdy ta sprzeczność odpowiada ich własnym przekonaniom.

Zwraca uwagę, że Sobór Watykański II i papiestwo są wykorzystywane do wprowadzenia do Kościoła konia trojańskiego, aby zniechęcić do wszelkich form słusznej krytyki.

#newsIqncygtzdj

WYKLĘTY
Nie o to chodzi aby naginać prawa Boże do człowieka współczesnego ale odwrotnie