Viganò: Sobór Watykański II i papiestwo to konie trojańskie

Istnieje "rozłam wewnątrz papiestwa", pisze arcybiskup Viganò w liście do ojca Thomasa Weinandy'ego (MarcoTosatti.com, 11 sierpnia). Wyjaśnia to faktem, że Franciszek jest liderem schizmatycznego "…
WYKLĘTY
Nie o to chodzi aby naginać prawa Boże do człowieka współczesnego ale odwrotnie