mkatana
11.5K
czciciel
Drodzy kochani mam propozycję , odwrócił bym zawołanie Św. Cypriana mówiące ,że " modlitwa bez jałmużny jest bezpłodna " dopełniając Bożą Wolę . Powiedział bym ;
JAŁMUŻNA BEZ MODLITWY może także stać się bezpłodna .Dając jałmużnę potrzebującemu
nie zwalniamy siebie z troski o brata czy siostrę przed Bogiem na modlitwie. Jeżeli o to nie zabiegamy sami stajemy się biedni przed Ojcem Niebieskim .…
More
Drodzy kochani mam propozycję , odwrócił bym zawołanie Św. Cypriana mówiące ,że " modlitwa bez jałmużny jest bezpłodna " dopełniając Bożą Wolę . Powiedział bym ;
JAŁMUŻNA BEZ MODLITWY może także stać się bezpłodna .Dając jałmużnę potrzebującemu
nie zwalniamy siebie z troski o brata czy siostrę przed Bogiem na modlitwie. Jeżeli o to nie zabiegamy sami stajemy się biedni przed Ojcem Niebieskim .

Tak więc módlmy się i pracujmy na większą chwałę Bożą nie zaniedbując jednego i drugiego .
" A jeśli nie masz pieniędzy naprawdę " daj to co masz na kolanach i w pamięci .