Anton Čulen
32.7K

Reakcia na medializované útoky na trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha

Reakcia na medializované útoky na trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha

Považujeme za morálnu povinnosť reagovať na medializované útoky na trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha v súvislosti s interným obežníkom, ktorý napísal kňazom svojej arcidiecézy, za ktorú je ako pastier Kristovej Cirkvi zodpovedný pred Bohom.
Občianske združenie
SLOVENSKÍ KATOLÍCI
V Bratislave 6. 11. 2022
Vec: Otvorený list o.z. SLOVENSKÍ KATOLÍCI
Vážená pani prezidentka, vážený pán premiér, vážený pán predseda parlamentu, vážený minister vnútra, vážený policajný prezident,

My slovenskí katolíci si považujeme za povinnosť reagovať na medializované útoky na trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha v súvislosti s interným obežníkom, ktorý napísal kňazom svojej arcidiecézy, za ktorú je ako pastier Kristovej Cirkvi zodpovedný pred Bohom. Nepomýlil sa, keď napísal, že naše slovenské rodiny ohrozuje morálny chaos, ktorý má osobitne vážny dopad na deti a aj mladých ľudí.

V našej rozdelenej spoločnosti sa v poslednej dobe kopia problémy jeden za druhým. Tragické zabitie piatich mladých ľudí na Zochovej ulici nezodpovedným opitým šoférom, o ktorom naše médiá temer nepíšu, takže ich rodiny v tichosti nesú svoju osobnú bolesť nad stratou svojich detí. Na strane druhej ďalšie tragické zabitie dvoch mladých ľudí na Zámockej ulici z komunity LGBTIQ+, ktoré vyvolali obrovskú vlnu protestov a už aj útokov na cirkevných predstaviteľov a kresťanov, ktorým neváhali dokonca za to pripísať zodpovednosť. Zamyslíme sa však objektívne a v pravde porozmýšľajme, či tu možno hovoriť o rovnakej ľútosti nad stratou ľudských životov. V posledných dňoch bol zasa študent strednej školy v Novákoch so sekerou v ruke pripravený zabíjať.

My kresťania nie sme nepriateľmi človeka, teda „homofóbmi“. Naopak, máme radi ľudí a rešpektujeme ľudskú dôstojnosť každej osoby stvorenej na „obraz Boží“ a necítime nenávisť voči nikomu. Nespravodlivosť a bezprávie zverujeme tomu, kto je Pánom tohto krásneho sveta, ale raz na konci vekov bude aj spravodlivým sudcom. Iba On vie s absolútnou istotou, kto je nevinný a kto vinný, resp. kto nesie akú mieru viny. Sv. Ján evanjelista opísal udalosť stretnutia Pána Ježiša so ženou, ktorú zákonníci a farizeji pristihli pri cudzoložstve a priviedli ju k Ježišovi so zvedavosťou, čo na to povie. Ježiš sa vzpriamil a povedal im: „Kto z Vás je bez hriechu, nech prvý do nej hodí kameň.“ A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom – počnúc staršími sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa jej opýtal: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil? Ona odpovedala. Nik, Pane. A Ježiš jej povedal. Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a nehreš!“ (Porov. Jn 8, 7- 11).

Otázka viny má mnoho rozmerov: Možno ju posudzovať právne i politicky. Jej najhlbší rozmer je možné pochopiť iba vo svetle teologického a duchovného poznania, keď na úsvite ľudských dejín prví ľudia podľahli pokušeniu – byť ako Boh – a svojou neposlušnosťou voči svojmu Stvoriteľovi uvrhli svet do disharmónie a nespravodlivosti. Každé zlo má odvtedy rovnaký rukopis pýchy a namyslenosti. Človek sa stavia na úroveň Boha a sám chce rozhodovať, čo je dobré a zlé, na základe toho, ako sa mu to páči, ako mu to chutí alebo ako sa mu to hodí. A nikto ho nesmie za to kritizovať a nedajbože napomínať.

K tragickej udalosti na Zámockej ulici v Bratislave sa v týchto dňoch vyjadrujú početní ústavní činitelia (premiér, ex-ministerka spravodlivosti, poslanci z tzv. progresívneho tábora). Bolo by to legitímne, keby hovorili s úctou a bázňou k človeku, k životu, k pravde, v snahe prejaviť sústrasť žialiacim a uzmieriť rozdelenú spoločnosť. Namiesto toho je verejný priestor plný ďalekosiahlych a zovšeobecňujúcich výrokov, ktoré zneužívajú ľudské tragédie na politizáciu a ideologizáciu káuz, predbiehajú ich vyšetrenie sine ira et studio a ľahkovážne operujú kategóriami úmyslov a viny, akoby boli excelentnými odborníkmi v oblasti morálnej teológie a neomylnými sudcami nad ľudskými svedomiami. Namiesto upokojenia sa tak živí nepokoj a stierajú jasné kategórie.

Pán arcibiskup Mons. Ján Orosch nepolarizuje spoločnosť a správne napísal, že Pán Ježiš odpúšťal hriešnikom, ale ich upozornil na hriech a na potrebu nápravy. Toto sa vzťahuje na nás všetkých, lebo všetci sme hriešni a navyše nepoznáme ani deň, ani hodinu, kedy si nás Pán Boh povolá a budeme konfrontovaný s pravdou.

Žiadame preto pani prezidentku, pána predsedu vlády, ministra vnútra, aby konali podľa svedomia a v pravde, čo v praxi znamená uplatňovať rovnaký meter voči všetkým občanom Slovenskej republiky. Pána policajného prezidenta a novinárov žiadame, aby si uvedomili, že svojimi úvahami a unáhlenými vyhláseniami, ktoré sú veľmi často ďaleko od pravdy, manipulujú mienku občanov. Na strane druhej si vážime stanovisko pána predsedu parlamentu, ktorým na facebooku kritizoval neadekvátne moralizovanie policajného zboru.

V závere nášho listu dovoľujeme si Vám poukázať na vážne ohrozenia demokracie, akým je zavádzanie novodobej sofistikovanej cenzúry, likvidácia webových stránok, či postihovanie autorov textov pod rúškom „akejsi jedinej pravdy“. V pravých demokraciách by sa malo s nepravdivými názormi, tvrdeniami a správami polemizovať a vyvracať ich argumentami. V žiadnom prípade však nemožno zakazovať ľuďom slobodne myslieť, hovoriť a písať, alebo konať proti svojmu svedomiu, ako sme tu už mali v smutných rokoch komunistickej diktatúry 20. storočia, keď za názory občanov trestali. A boli to práve dedovia, či pradedovia niektorých dnešných progresívnych politikov.

S úctivým pozdravom
za Občianske združenie SLOVENSKÍ KATOLÍCI:
Mgr. Miroslav Vetrík, historik a teológ, predseda združenia
Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD, profesorka morálnej teológie
Prof. Dr. Phil. Emília Hrabovec, historička
PhDr. Marián Servátka, CSc., veľvyslanec
Ing. Marián Tkáč, PhD., bývalý predseda Matice slovenskej a viceguvernér NBS, publicista, ekonóm
Ing. Mgr. Ľudovít Gunčaga, publicista, teológ, manažér
Ing. Viliam Oberhauser, CSc., exminister vlády SR a štatutár združenia Kresťania pre zdravý vidiek
Prof. MUDr. Štefan Hrušovský CSc., Dr. SVS, lekár, vysokoškolský pedagóg a predseda združenia Rastic
Martin Fusek, finančný konzultant, podnikateľ
Ing. Vanda Rybanská, katolícka aktivistka
Martin Rajňák, analytik
Patrik Mikula,
JUDr. Lucia Žužová, Milujúca náruč, n.o.
Mgr. Anton Čulen, teológ, publicista
PaedDr. Miroslav Holečko, predseda Spoločnosti svätého Gorazda
Róbert Wéber, podnikateľ
Ing. Darina Beťková
Viliam Balšan, dôchodca
Mgr. Marta Moysová
Ing. Mária Kotris
Ing. Mária Jancová,
Jarmila Banárová
Jozef Banár
Barbora Torti van den Brink
Kristína Giocondo
Juraj Hradský, spisovateľ, publicista
Daniela Ustupská
Ing. Stanislav Dinuš
Ing. Júlia Dinušová
Katarína Kováčová, prekladateľka
Dáša Lúčna, učiteľka
Mgr. Eva Bystrická
Mária Švecová, dôchodkyňa
PaedDr. Jana Blublová
Ing. Róbert Prášil
Ľuba Kozlová
Ivan Vojtaššák
Vlado Gregor, spisovateľ a publicista
Ing. Mgr. Mária Hojsíková
Eva Zelenayová, publicistka
Mgr. Miroslav Bartoš, audiovizuálny producent
RNDr. Andrej Trnovec
Miroslav Faktor
Mgr. Zuzana Jurkemiková, teológ
Ing. Mgr. Jozef Javorka, analytik FS
Ing. Jozef Sásik, katolícky politológ
K listu sa pridáva i Združenie slovenskej inteligencie
Ing. Branislav Čech – predseda združenia

alianciazanedelu.sk/archiv/12797
Peter(skala)
....by ma zaujimalo, či vôbec pridu s peticiou Citizen Go na podporu Oroscha, ked sa jedná o homoloby, lebo oni zvyknu voči nim vystupovať
🤔
ešte že sa ozvali Slovenskí katolici
😇
. ARMATA .
Ja som ich zrušil a prestal odoberať oznámenia a nepodpisujem ani ich petície. Neverím im.
. ARMATA .
Ako pozerám prakticky čo meno, to nejaký titul pred menom. Som zvedavý akými titulmi sa môžu čestne pochváliť tí, ktorým je tento list adresovaný...Zrejme je asi chybou, že úcta a pekné slovo, je adresované ľuďom, ktorí si to ani vôbec nezaslúžia.., alebo platí to české: "I vůl, když má funkci, si zaslouží úctu."