Varovanie
760

VARUJI VÁS, A PŘESTO NEJSEM SLYŠET...

Poselství Matky Spásy ze dne 4. dubna 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

VARUJI VÁS, A PŘESTO NEJSEM SLYŠET...

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Přijměte požehnání této Matky, která vás miluje.
Pojďte ke mně, abych vás přivedla ke svému Božímu Synu Ježíši Kristu.

Každý z vás ví, co dobrého vykonal a co zlého způsobil. Vyzývám vás, abyste činili pokání TEĎ, abyste nežili v hříchu, jinak vás hřích bude stále víc přivádět ke zlu a zmatku.
Lid mého Syna se musí v této nejcitlivější době pro lidská stvoření osvobodit od otroctví hříchu.
Ďábel nejen číhá [1Petr 5, 8-9], ale vrhá se na mé děti a svádí je do moře nejohavnějších hříchů tváří v tvář generaci, která je k hříchu nakloněna.

V tomto boji mezi dobrem a zlem [Zj 12, 7-17] je lid mého Syna zmrzačen. To vede k tomu, že můj Boží Syn neustále trpí kvůli nedostatečné duchovní obraně svých dětí. Ano, postupují vpřed, ale směrem k hrůze a děsu, kam jsou vedeny.
Lidské činy a jednání jsou nejisté tváří v tvář kolísavé víře, kterou mají, a proto "nejsou ani studené, ani horké" [Zj 3,16].
Děti mého Neposkvrněného Srdce:
TATO SOUČASNÁ VÁLKA MÁ ZA JÁDRO NÁBOŽENSTVÍ, TOUHU ČLOVĚKA PO ROZŠÍŘENÍ SVÉHO NÁBOŽENSTVÍ, KTERÉ NENÍ TO, JEŽ ZALOŽIL MŮJ SYN.
Děti mého Neposkvrněného Srdce:
Modlete se svatý růženec, je to naléhavé tváří v tvář nadcházejícímu utrpení.
Tolikrát jsem vás žádala o obrácení každého z vás, ale vy jste neposlechli! To vás vede k očistě na celosvětové úrovni. Nic nebude jako dřív, vůbec nic.
Rmoutím se pro tolik hříchů, kterými je můj Syn tak urážen.
Já, jako Matka, vás varuji, a přesto nejsem slyšet…
Ani tváří v tvář dalšímu moru.
Ani tváří v tvář nedostatku potravin.
Ani tváří v tvář přízraku války, která se nezadržitelně blíží.
NEJSEM VYSLYŠENA! Různé výzvy se před vámi naplnily před vašima očima, ale vy nechcete věřit, naopak se bouříte a budete trpět tváří v tvář takové neúctě.
Modlete se, děti, modlete se za Evropu, válka se k ní blíží a ještě více k Itálii.

Modlete se, děti, modlete se: ďábel v církvi mého Syna vyvolává chaos, modlete se.
Modlete se, děti, modlete se, děti, musíte se obrátit vzhledem k tolika utrpením, která se blíží, modlete se!
Modlete se, děti, modlete se, kolik duší bude ztraceno opuštěním víry v mého Božího Syna!
Modlete se, děti, modlete se.
Mé děti, válka se zdá být statická, ale není, jde kupředu, nezastavuje se. Modlete se srdcem, modlete se.
Buďte duchovnější a modlete se. Živly se proti lidstvu pozvednou s větší silou.

Modlete se, děti, modlete se svatý růženec.
Děti, choďte v dobrém, přejte dobro svým bratřím. Praktikujte dobro, zlo před dobrem utíká.
Buďte stvořeními neochvějné víry v ochranu mého Božího Syna; jeho Nejdražší Krev vás chrání. Kéž se ve vás víra nezmenšuje, ale roste.
Lidé mého Syna:
NEJSTE SAMI.
MODLETE SE SRDCEM A NAŠE NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE VÁS BUDOU VŽDY CHRÁNIT.

Buďte stvořeními uctívání, buďte stvořeními naděje v zaslíbení, která jste obdrželi.
Žehnám vám, mé děti, přikrývám vás mým mateřským pláštěm.
Matka Maria

poselstvi-zbytku.org/html1/1962.html