Clicks566
hr.news

Amazonsko svećenstvo "poriče sakramentalni karakter katoličkog svećenstva"

Logično je da svećenik živi život celibata jer djeluje "u osobi Kristovoj" koji je bio celibat, rekao je kardinal Walter Brandmüller (91) za IlGiornale.it (16. siječnja).

Za njega je ideja o uvođenju oženjenog svećenstva "u neka područja", "samo sociološki koncept svećenstva" . Ovaj koncept "negira sakramentalni i natprirodni karakter katoličkog svećenstva".

Brandmüller moli Franju da ne zaboravi riječ Gospodnju svojim apostolima: "Ako tko dođe k meni, a ne mrzi na oca i na majku i na ženu i na dijete i na brata i na sestru, da, i na samoga sebe, ne može biti moj učenik" (Luka 14, 26).

Slika: Walter Brandmüller, #newsUrrauzvawd