Clicks9
vi.news

Chào mừng đến với Nhà thương điên: Không tiêm chủng? Không an tử!

Hiệp hội Verein Sterbehilfe của Đức (hiệp hội an tử) đã cảnh báo các thành viên của mình vào ngày 19 tháng 11 rằng họ sẽ KHÔNG được an tử trừ khi họ đưa ra bằng chứng rằng họ đã được tiêm vắc xin Covid hoặc đã [không may] khỏi bệnh.

Cho đến nay, hiệp hội đã hạn chế quảng cáo an tử như một cách hoàn hảo để tránh cái chết do Covid.

#newsEcxjkxvsqb