CÓRKA MARYI
"Mój Ojciec nie tylko chce zbawić duszę każdego ze Swoich dzieci, On chce je ochronić przed prześladowaniem ze strony antychrysta. Moc do oddalenia, osłabienia i złagodzenia tych prób leży w waszych rękach, Moi wyznawcy. Wasze modlitwy mogą załagodzić wiele z tego cierpienia, które jest planowane na następne lata przez armię szatana."