yola.93
Mądrości Przedwieczna, Dobroci Nieskończona, Piękności niewysłowiona