Clicks154
Maja 21
Pamiętajcie! Jesteśmy na rondzie szczepień. "Ostatnia prosta" to droga tylko na cmentarz.