JEZUS: Jak wielu z was leży krzyżem przede Mną i wylewnie chwali Mnie z dziękczynieniem, a jednocze…

JESUS: How many of you lie prostrate before Me and lavish praise upon Me in thanksgiving and then slander your brothers and sisters? KSIĘGA PRAWDY…
CÓRKA MARYI
"Nigdy nie ulegajcie pokusie wzajemnego potępiania się w Moje Imię, ponieważ nie macie prawa, by tak czynić. Nigdy nie wywyższajcie się przede Mną, kiedy równocześnie hańbicie lub lekceważycie drugiego człowieka. To jest dla Mnie obraźliwe. Żeby przyjąć Prawdę, musicie być wolni od złośliwości, pychy, zadufania w sobie i egoizmu. Musicie odrzucić płaszcz arogancji, bo to jest cecha diabła i jest …More
"Nigdy nie ulegajcie pokusie wzajemnego potępiania się w Moje Imię, ponieważ nie macie prawa, by tak czynić. Nigdy nie wywyższajcie się przede Mną, kiedy równocześnie hańbicie lub lekceważycie drugiego człowieka. To jest dla Mnie obraźliwe. Żeby przyjąć Prawdę, musicie być wolni od złośliwości, pychy, zadufania w sobie i egoizmu. Musicie odrzucić płaszcz arogancji, bo to jest cecha diabła i jest dla Mnie odrażająca."