Clicks26
vi.news

Vô danh đến mức nào? Viganó muốn lột trần một thứ đã bị lột trần

Các quan tâm về coronavirus không chỉ liên quan đến các vấn đề sức khỏe mà còn có ý nghĩa xã hội, kinh tế, chính trị và tôn giáo, Tổng Giám mục Viganò viết trên LifeSiteNews.com (14 tháng 5).

Ông dự đoán một tương lai, khi "các thế lực" nghĩ rằng "không có thẩm quyền nào cao hơn chính họ", sẽ kiểm soát các chính phủ và Giáo hội. Viganò lột trần "các kế hoạch cho một Trật tự Thế giới mới" được thúc đẩy bởi các nhóm quốc tế "phải bị lột trần, tìm hiểu và nghiên cứu."

Tuy nhiên, phải nói rằng "các thế lực" đã làm ngập tràn các quốc gia với sự suy đồi, các thẩm phán cánh tả, người nhập cư bất hợp pháp và hàng nghìn tỷ đồng nợ, vẫn còn đang "ẩn danh".

Hình ảnh: Carlo Maria Viganò, #newsWfhkafhhnu