U.S.C.A.E.
FRANZ SPIRAGO KATOLÍCKY ĽUDOVÝ KATECHIZMUS
...
6. Ak krst vodou je nemožný, môže sa nahradiť žiadosťou krstu alebo mučeníckou smrťou pre Krista.

Cisár Valentinian II. cestoval na krst do Milána, avšak na ceste bol zabitý; o ňom hovorí sv. Ambróz, biskup milánsky: ≪Jeho túžba umyla ho do čista≫ (Meh.) Všetci patriarchovia, proroci a sväté osoby Starého zákona mali krst zo žiadosti (túžby);…More
FRANZ SPIRAGO KATOLÍCKY ĽUDOVÝ KATECHIZMUS
...
6. Ak krst vodou je nemožný, môže sa nahradiť žiadosťou krstu alebo mučeníckou smrťou pre Krista.

Cisár Valentinian II. cestoval na krst do Milána, avšak na ceste bol zabitý; o ňom hovorí sv. Ambróz, biskup milánsky: ≪Jeho túžba umyla ho do čista≫ (Meh.) Všetci patriarchovia, proroci a sväté osoby Starého zákona mali krst zo žiadosti (túžby); lebo mali veľkú lásku k Bohu a nasledovne žiadosť urobiť všetko, čo Boh káže (teda i žiadosť krstiť sa). U Boha vôľa platí za skutok; tu ukazuje sa veľké milosrdenstvo Božie. ≪No krstom zo žiadosti neodpúšťajú sa všetky časné pokuty≫. (Sv. Tom. Akv.)
— Mučenícka smrť pre Krista nazýva sa krvokrstom (alebo krstom z krvi). Tento mali nevinné deti betlehemské; Cirkev slávi ich ako sväté a síce na 3. deň po Vianociach. Krst krvi mali všetci nekrstení, ktorí pre vieru kresťanskú alebo pre vyplnenie niektorej cnosti kresťanskej boli umučení, tak napr. sv. Ján Krstiteľ, sv. Emerenciana, ktorá, hoci ešte nepokrstená, na hrobe sv. Agnesky sa modlila a pohanmi zabitá bola. Za prvých dôb kresťanských vnikali často pohania do katakomb a zabíjali tak kresťanov ako i katechumenov. Katechumeni boli teda pokrstení krstom krvi. Veď Kristus povedal: ≪Kto stratí dušu svoju (t.j. život svoj) pre mňa, nájde ju≫. (Mat. 10, 39)

je to aj v katechizme sv. Pia X ale tam je to formou otázka-odpoveď myslím heslovite bez príkladu a dokladu
U.S.C.A.E.
ten unamov blud má dokonca svoje meno po jednom čo ho propagoval lebo buď nepochopil alebo zavrhol pravoverné chápanie pojmu Magistérium jednu formu zavrhol a takto mu všetko "sedelo" aké to prekvapenie že keď sa zoberie celok tak im už nesedí nič a keď im človek dá vyjadrenie z Tridentského koncilu tak už ani to uznávanie jednej formy Magistéria neplatí a začnú vytáčky presne ako hus usvedčili …More
ten unamov blud má dokonca svoje meno po jednom čo ho propagoval lebo buď nepochopil alebo zavrhol pravoverné chápanie pojmu Magistérium jednu formu zavrhol a takto mu všetko "sedelo" aké to prekvapenie že keď sa zoberie celok tak im už nesedí nič a keď im človek dá vyjadrenie z Tridentského koncilu tak už ani to uznávanie jednej formy Magistéria neplatí a začnú vytáčky presne ako hus usvedčili tak vytáčal pretáčal zatáčal a to ho unam kritizuje ako heretika no irónia preveliká 😂

Feeneyitizmus takto sa to volá ako chápem ako sa dá mylne prepojiť Extra Ecclesiam Nulla Salus s odmietaním krstu túžby jedno je správne druhé je blud a keď si človek nedá pozor na Pýchu a rozumkovanie tak tie dve veci nesprávne prepojí ale aby mu to sedelo musí značnú časť učenia vyjadreného riadne a nie mimoriadne proste ignorovať

a vlastne unam to robí raz z riadneho raz z mimoriadneho Magistéria ale len to čo sa hodí a má techniku štýlu nespomína sa to tam tak sa to automaticky zavrhuje alebo spomína sa iba jeden spôsob tak sa v druhý neverí 😂
U.S.C.A.E.
KATECHISMUS
Z NAŘÍZENÍ

SNĚMU TRIDENTSKÉHO
K PASTÝŘŮM DUCHOVNÍM
A Z ROZKAZU PIA V. PAPEŽE ŘÍMSKÉHO
NA SVĚTLO VYDANÝ.

NÁKLADEM DĚDICTVÍ SV. PROKOPA. ČÍSLO IV.

V PRAZE.
TISKEM KNÍŽ. ARCIB. KNIHTISKÁRNY. 1867.

---
* OTÁZKA XXXV.

U dospělých má se křest na nějaký čas poodložiti. *

Ale ačkoliv tomu tak jest, přece nemívala církev v obyčeji takovýmto lidem svátosti křtu …More
KATECHISMUS
Z NAŘÍZENÍ

SNĚMU TRIDENTSKÉHO
K PASTÝŘŮM DUCHOVNÍM
A Z ROZKAZU PIA V. PAPEŽE ŘÍMSKÉHO
NA SVĚTLO VYDANÝ.

NÁKLADEM DĚDICTVÍ SV. PROKOPA. ČÍSLO IV.

V PRAZE.
TISKEM KNÍŽ. ARCIB. KNIHTISKÁRNY. 1867.

---
* OTÁZKA XXXV.

U dospělých má se křest na nějaký čas poodložiti. *

Ale ačkoliv tomu tak jest, přece nemívala církev v obyčeji takovýmto lidem svátosti křtu hned udíleti, nýbrž určila, aby se s ním po nějaký čas prodlelo. Neboť s tímto odložením není spojeno takové nebezpečenství, jako jsme pravili že hrozí dětem; a to tím méně, poněvadž při těch, kteří jsou v užívání rozumu, úmysl a předsevzetí křest přijíti, a lítost nad předešlým hříšným životem dostačily by k dosažení milosti a spravedlnosti, kdyby náhlý nějaký případ jim nemožné učinil, obmytu býti vodou spasitelnou.
Unam Sanctam SK
Hovoriť o niekom, že zomrel "ako posledný pes" len kvôli tomu, že zomrel osamotený alebo po predávkovaní alebo podobne, je naozaj odporné. Osobne si nemyslím, že by mal katolícku vieru alebo bol spasený, ale napísať to, čo ste napísali vyššie bez akéhokoľvek odôvodnenia ukazuje váš charakter.
vatikankatolicky.com/katolicka-cirkev-po-ii-vatikanskom-koncile/
Řehoř
Podle P. Rafala Trytka (sedes kněz z Polska) byla zpráva o úmrtí biskupa Korába radostnou zprávou, viz sedevacante.pl/teksty.php?li=152.
Doslova píše, že po zprávě o úmrtí tohoto biskupa katolíci pocítili velkou úlevu i radost. To je dost drsné...

Biskup Koráb byl nemocný dlouhodobě a měl na mále už vícekrát.
Unam Sanctam SK
Podľa mňa bol heretikom neveriacim v dogmu mimo Katolíckej Cirkvi niet spásy + "krst túžby".
Unam Sanctam SK
Zaujímavá správa. Možno bol platne vysväteným biskupom. Ale takmer určite bol heretikom (okrem iného).
vatikankatolicky.com/katolicka-cirkev-po-ii-vatikanskom-koncile/
ekans
ty si chochot, heretik