Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks3.8K

Papež ve Vánočním poselství ve Vatikánu prohlásil, že křesťanství se stává nepodstatným a je potřeba jej změnit a reformovat, aby uznávalo trendy moderní doby a Vatikán si tak mohl udržet mocenský vliv! Podpora homosexuálních svazků, možnost sňatků a rozvodů pro kněží a akceptování islámských bohoslužeb v církevních stavbách s cílem navázání porozumění a mezi-civilizačního dialogu různých kultur! Papež nejen v roce 2014 vedl první islámskou bohoslužbu ve Vatikánu, ale minulý měsíc ve Vatikánu vedl modlitby před pohanskou bohyní plodnosti z Amazonie a teď vystavil sochu Molocha před Colosseum!

Do naší redakce přišlo před svátky mnoho emailů, které nás upozorňují na skandální výroky papeže Františka ve Vatikánu, kde v Klementinském sále měl minulou sobotu 21. prosince 2019 tradiční projev ke kardinálům ve formě tzv. Vánočního poselství [1]. V tomto poselství zazněla slova, ze kterých věřícím na celém světě doslova zatrnulo, protože něco takového bylo a stále je naprosto neslýchané. Papež František se totiž rozpovídal o tom, že křesťanství jako takové se stává více a více nepodstatným a bezvýznamný, čelí úpadku zájmů a dokonce zesměšňování. Toto konstatování je pravdivé a pokud by zaznělo pouze toto, nikdo by z toho aféru nedělal. Jenže papež dal tento úpadek křesťanství do přímé spojitosti s církevní rigiditou a pevností víry a její doktríny, a proto prý církev upadá, protože nejde s moderní dobou a nereflektuje nové trendy.


Pohanská bohyně Pachamama ve Vatikánu.

Celý svět se prý mění a církvi hrozí, že ztratí svůj světový vliv, varoval papež František kardinály. Církev se prý musí adaptovat na novou dobu a změnit svá neměnná pravidla, jinak prý se celá církev stane naprosto bezvýznamnou. Tyto změny zahrnují především ukončení odsuzování homosexuálních vztahů, dále by mělo být umožněno, aby se kněží mohli ženit a rozvádět, stejně tak ženy ve službách klášterů aby mohly mít rodinné svazky a děti. Stejně tak je podle papeže důležité, aby nedošlo k procesu vytváření minových polí utvořených z nenávisti a z rigidních postojů konzervativních katolíků, kteří kategoricky odmítají změny. Samotný papež jde v čele reforem Vatikánu, a to již od roku 2014, kdy v červnu toho roku uspořádal ve Vatikánu první islámskou modlitbu v historii, a to prý za účelem navázání dialogu a porozumění mezi náboženstvími [2].

Papež svolal modlitby ve Vatikánu k pohanské bohyni z Amazonie

V listopadu tohoto roku papež vyvolal pozdvižení [3], když ve Vatikánu vedl církevní synod a modlitby před pohanskou dřevěnou soškou indiánské bohyně plodnosti Pachamama. Více jak stovka církevních představitelů označila takové počítání papeže za modlářství, blasfemii, jiní dokonce mluví o herezi. Jenže, nás to vůbec nepřekvapuje, protože pokud čtete mé články a posloucháte pořady na SVCS, tak už dobře víte, že papež ve Vatikánu je antikrist, jehož cílem je rozvrat církve zevnitř. Celé to má souvislost s tím, co vidí hluboce věřící v blízkosti současného papeže. Vidí postavu rohatého démona, který sedí papeži na zádech, drží se jej okolo krku a našeptává mu do ucha hadím jazykem zlé myšlenky, jejichž cíle není v první fázi zničení církve, ale její zesměšnění. Ďábel chce církev ponížit svými symboly, a těmito symboly jsou právě procesy, které likvidují princip tradiční rodiny a církve, která je základem evropské civilizace.

Modlitba k pohanské bohyni a k symbolům New Age, mapy světa a dalším artefaktům globalistického náboženství New Age.

Papež velmi zkušeně používá hegelovskou dialektiku, kdy na jedné straně říká pravdu, že víra v Evropu a Západ upadá a normalita tradičních hodnot a církve se přesouvá na východ, zejména do Ruska, kde křesťanství je zatím chráněno a nejsou dovoleny procesy degenerace, které vidíme v západní Evropě. Jenže papež v rámci dialektiky na druhé straně nabízí řešení, které je procesem likvidace církve a hned poté tradiční rodiny.

Navrhuje totiž, aby Vatikán a jeho církev přestala být rigidní a přestala setrvávat na starých hodnotách a principech. Kněží by se tak mohli ženit a řádové sestry vdávat, a to i za protějšky bez vyznání víry, nebo za protějšky, které vyznávají úplně jinou víru, která je o třeba vůči křesťanství nepřátelská. Takový proces povede k destrukci církve, což by sice nebylo to nejhorší, ale následně i k destrukci tradiční rodiny, protože ta vychází z církevního rámce a biblického desatera.

Zatímco Bůh podle Bible srovnal a vyhladil dvě města neřesti z povrchu planety, papež František vyzývá k toleranci a brání aktivisty LGBT

Papež se dopouští hereze, když pořádá jinověrecké bohoslužby ve Vatikánu, např. islámské recitály, nebo když obhajuje sňatky a rozvody kněžích a řádových sester. Koncem září se papež setkal s americkými homosexuálními kněžími [4], kteří se aktivizují v komunitě LGBT a prosazují zájmy homosexuálů v katolické církvi. O měsíc a půl později v listopadu papež dokonce přirovnal hněv proti homosexuálům k nenávisti, kterou šířil Adolf Hitler [5]. Všechny kroky papeže Františka tak vedou k homosexualizaci katolické církve, což je další z procesů Satanovy synagogy.

Papež jedná přímo v rozporu s Biblí, protože každý, kdo se jenom lehce otřel o tuto knihu, tak ví, že města Sodoma a Gomora byla zničena právě kvůli tomu, že se tamní společnosti lidí homosexualizovaly, lidé pořádali průvody nahých a polonahých lidí v obou městech, vytahovali z domů na ulice postele, kde v rámci zvrácené zábavy souložili a jejich děti se na ně dívaly a napodobovaly chování svých rodičů. Bůh se na to nemohl dívat a obě města zničil ohněm a sírou, uvádí Bible.


New Age kresby uvnitř basiliky Sv. Petra ve Vatikánu, v pozadí papež a modlitba před soškou Pachamama.

My se teď zdržíme detailů a hodnocení tohoto popisu, jestli to byl Bůh nebo architekti, jestli to byla síra a oheň, nebo to byl termonukleární úder, po kterém Lotova žena oslepla a na místě zkameněla v solný sloup, když se ohlédla zpátky na obě města v okamžik úderu. Nemusíme Bibli nijak dlouze vysvětlovat, která je i tak ve své podstatě konceptuálním dokumentem, aby nám došlo, že podobné procesy popisované z Bible už běží i v západní civilizaci, znovu a opět. Každý rok v srpnu chodí velkými městy a metropolemi západních zemí průvody prakticky nahých a polonahých lidí.

Nejde jen o průvody, ale o přehlídky LGBT svazků a chování, kterému přihlíží děti. Zatím to ještě nedošlo do stavu, že by v průvodech souložili na postelích vezených na alegorických vozech, líbání homosexuálů je v těchto průvodech zcela běžné. Tyto Gay Pride průvody doslova kopírují obrazy a texty z Bible o Sodomě a Gomoře, kde docházelo ke stejným průvodům městy. A namísto toho, aby církev těmto procesům bránila, tak papež se schází s LGBT zástupci v rolích kněžích a lobuje ve Vatikánu před kardinály za jejich zájmy.

Za rozvratem Vatikánu a církve stojí globalistická víra New Age a její zastánci z Opus Dei

Takže, jak označit takového papeže? Je to služebník Boha na planetě Zemi, když ochraňuje zájmy skupin a spolků s napojením na LGBT agendu? Ne, je to služebník Satana a jeho rolí je uchvácení stolce ve Vatikánu pro Satanovu synagogu. Když v Bibli se píše zcela jasně o tom, proč Bůh zničil Sodomu a Gomoru, a když papež ochraňuje ty, které naopak Bůh v Sodomě a Gomoře zničil ohněm a sírou, tak potom už není pochyb o tom, že nemáme před sebou papeže, ale dosazeného a delegovaného Antikrista.

Jestliže papež nechá ve Vatikánu sloužit islámské bohoslužby, jestliže pořádá modlitby před pohanskými soškami bohyň namísto před oltářem a křížem s ukřižovaným Kristem, potom jsme svědky destrukce a zničení církve. Papež bude ve jménu záchrany církve ničit tu samou církev, a to tím rychleji, čím rychleji budou prosazovány zájmy těch skupin ve Vatikánu, které stojí za propagacemi procesů proti tradiční rodině, proti Kristu a proti desateru.


Rituál ve Vatikánu u sošky Pachamama.

Není přesně známé, jak se démon dostal k posednutí papeže. K tomuto posednutí dochází pouze při nebezpečných kabalistických rituálech a v některých případech při zasvěcování v zednářských lóžích, jenže pozor, to jsou lóže ateistické. V rámci Vatikánu však existuje okultní sněm v rámci prelátství nazvaný Opus Dei, což je v podstatě sekta uvnitř struktur Vatikánu s obrovskou zákulisní mocí. Tato organizace učí, že každý obyčejný člověk je předurčen k tomu, aby byl svatý, tedy k cestě ke svátosti a původnímu světlu.

Ze studií toho málo, co je k dispozici, si troufám tvrdit, že Opus Dei je součást Syndikátu a jejich prací je propagace cesty k tzv. unitárnímu vesmíru, což je onen návrat do společného a jediného zdroje kolektivního vědomí veškerého lidstva, které má charakter obrovské moci, kterou lze přirovnat k Bohu. Jenže, to potom znamená, že je vysoce pravděpodobné, že Opus Dei experimentuje s okultními rity, které zjevně čerpá z Armínu ve Vatikánu. Co je to Armín a jaké věci v něm církev uchovává, o tom píši v nové knize a nemá smysl to tady rozebírat.

Papeže Benedikta XVI. vyhnali z funkce po 8 letech a nahradili jej antikristem, který pořádá ve Vatikánu pohanské rituály

Papež František je členem Opus Dei a stejně tak papež Jan Pavel II. byl členem. Velkou záhadou je, že papež Benedikt XVI. strávil na stolci jen krátkou dobu a na funkci papeže po 8 letech rezignoval. Benedikt XVI. byl totiž na rozdíl od Jana Pavla II. a na rozdíl od svého nástupce Františka zastáncem tradiční katolické rodiny a tvrdě odmítal změny ve Vatikánu a v církvi. A proto musel odejít. Dodnes se spekuluje, že to byla právě Opus Dei, která Josepha Ratzingera donutila odstoupit z papežského stolce ještě za jeho života. V Evropě se totiž chystaly obrovské změny a migrační vlna, která se spustila 2 roky po odchodu Benedikta XVI. z jeho pontifikátu. Opus Dei bývá označován za vatikánský Deep State, tedy skutečnou zákulisní vládu Vatikánu, která razí globalistickou doktrínu New Age. A právě New Age je jednou z moderních platforem likvidace tradiční církve a rovněž tradiční rodiny.


Papež František 30. dubna 2014 přijímá izraelského prezidenta Šimona Peréze ve Vatikánu. Je to jen krátce poté, co byl vyhnán Benedikt XVI. a nový papež nastoupil do funkce. Papež se uklání svému pánovi.

Myšlenka cesty svátosti v obyčejném životě obyčejného člověka skrze jeho práci a nikoliv skrze víru, to je hlavní myšlenka Opus Dei. Jakkoliv to zní vznešeně, je to v ostrém protikladu s církví a samotnou Biblí, protože vstup do království nebeského je možný jen skrze Krista pro ty, kteří v něj uvěří, o nějaké práci není ve svatém písmu ani řeči. Konáním skutků není možné se vykoupit z hříchů, to je možné pouze a jedině přijetím Krista za svého spasitele.

Cesta ke svátosti vlastní cestou bez účasti Vatikánu, to je cesta Opus Dei ve své podstatě. Jenže, toto má jeden zásadní problém. Opus Dei je cestou sionistické globalizace a organizací, jejímž úkolem je rozklad a rozvrat Vatikánu. A členové Opus Dei nemají tak za úkol chránit církev, ale provádět její destrukci zevnitř. Církev získala za dlouhá staletí mnoho materiálů, které nemají s liturgiemi nic společného. Jsou to vysoce nebezpečné texty, které je nejenom nebezpečně číst, ale rovněž i jenom se jich dotýkat.

Papež František je členem Opus Dei a jeho práce ho ke svátosti rozhodně nedovede

Některé knihy uložené v Armínu byly psány krví obětovaných lidí, dokonce i dětí. Většina těchto rituálů pochází z období Starého Zákona, ale jejich původ je okultní a mnohem starší. Kabalistické lóže skládají obětiny padlým andělům (Bohům) jako je Mammeloth, Mammon, Malloh (resp. Moloch), Makubah, Minervah a dalších, přičemž tyto satanistické rituály na kabalistických stolcích krmí tyto démony utrpením obětí. Krev nasbíraná do misek se poté používá k psaní knih. Ty jsou kvůli tomu posedlé ďáblem a tím konkrétním démonem, v jehož jménu krev oběti byla prolita a z ní daná kniha napsána. Dotknout se této knihy znamená být okamžitě posednut touto fatomickou entitou, která začne osobu buď trýznit, anebo řídit. Zbavit se takového posednutí je potom velmi obtížné a bez asistence několika zkušených exorcistů je to prakticky vyloučené se fatomu zbavit.

Socha Molocha vystavená před Colosseem v těchto dnech.

Tyto nebezpečné knihy se listují pomocí dřívka, nejčastěji z osikového a olšového dřeva, v kabale se tomuto dřívku říká Ef’el Khaun. Démon se bojí osiky, na které se oběsil Jidáš, protože jeho svědomí ho dohnalo k sebevraždě, ovšem toto svědomí nebylo jeho vlastní, promlouval k němu Duch svatý. Osikové dřeva se tak smí posedlé knihy dotýkat a lze dřívkem obracet listy. Vatikán před římským Colosseem teď o Vánocích umístil bronzovou sochu Molocha [6], což byl pohanský Bůh a démon, který požadoval dětské obětí v dobách Kartága. Lidé jsou zhnuseni, že Vatikán v době Vánoc umisťuje před Colosseum takový hnus. Jenže, papež dělá pouze to, co mu káže a našeptává jeho démon.

Právě tyto nebezpečné knihy z Armínu jsou podle mého názoru zdrojem papežova posednutí démonem. Někteří kněží jsou natolik mentálně silní, že se na nich posednutí neprojeví a dokáži démonovi dlouho vzdorovat, ale v případě papeže Františka vidíme, že provádí destrukci tradiční rodiny, obhajuje LGBT navzdory tomu, co se píše v Bibli o Sodomě a Gomoře, pořádá modlitby cizověrců ve Vatikánu, pořádá modlitby před pohanskými soškami v Amazonii a dokonce oslavuje sochu Molocha. Toto jsou jasné signály a důkazy, že papež je falošný a všechno, co momentálně vidíme ve Vatikánu po odsunutí Josepha Ratzingera z pontifikátu, je práce Opus Dei podle pokynů Satanovy synagogy na jejich plánu reformy Vatikánu do New Age organizace pro potřeby sionistického Nového světového řádu. A to není něco, co by o Vánocích vysílalo lidem radostný signál.
Je to blud a sú tam vytiahnite veci a skreslené použité na diskreditaciu pápeža. Ako rozbiť ovce tak ze im znicis pastiera, v Írsku tak znemožnili biskupov a následne klesol počet veriacich.
Alebo pastier už má ineho Pána, ako je Pán Ježiš.
Mt9,29: Tu sa dotkol ich očí a povedal: "Nech sa vám stane, ako ste uverili
Toto nie je o viere, ale o Realite pred ktorou sa zatváras oči. Tomu sa hovorí falošná láska.
Za cirkev sa treba modliť a pôstiť Ježiš ti bude vdacny v den sudu. a nie neustale komentovat a odsudzovat. To nechaj na Pana. Pan posle svojich robotnikov na zatvu oni vyzbieraju psenicu a kukol spalia.
Stylita
Opus Dei? Měl jsem za to, že papež je jezuita.
západniar ORGANIZMUS nie je organizacia.
Nech je akokoľvek 2000 ročná rkc bola pravoverna. Posledných 50 rokov je to ako je to. Kresťanstvo strieda pohanstvo. 🙏
Proti Pismu?
Bergoglio nie je pápež, ale antipápež. Ľudia by mali prijať sedesvakantnú pozíciu.
Ľudia by sa mali modliť 15 dekádový ruženec.
Správne západniar,keď do pekla,tak na peknom koni :) Pokojnú ,ničím nerušenú cestu vám prajem.
Jeden aj druhý ste na ceste do pekla. Trolovanie a vysmievanie sa ku láske k susedovi nepatrí.

@západniar. Antipápež Bergoglio má len drevený koráb pačamamy a je to odpadlík rovný Juliánovi Odpadlíkovi, alebo Judášovi. Opýtam sa vás, ako veľa z toho viete o katolíckom učení o heretikoch, o jednote Cirkvi, o tom čo je to jednota a spoločné prijímanie? Vari neviete, že Katolíci majú mať jednotu, …More
Jeden aj druhý ste na ceste do pekla. Trolovanie a vysmievanie sa ku láske k susedovi nepatrí.

@západniar. Antipápež Bergoglio má len drevený koráb pačamamy a je to odpadlík rovný Juliánovi Odpadlíkovi, alebo Judášovi. Opýtam sa vás, ako veľa z toho viete o katolíckom učení o heretikoch, o jednote Cirkvi, o tom čo je to jednota a spoločné prijímanie? Vari neviete, že Katolíci majú mať jednotu, jednu vieru, jeden krst, jedneho Boha? Antipápež František nemá vieru v Boha, a vy tvrdíte svojim postojom, že ste zajedno a v jednej a tej istej viere s Františkom. Máte tú istú vieru ako antipápež František?
ekans
😀 😀 😀 😀 😀 😀
pohan bergoglio má Pravdu. pohan bergoglio dokonava, čo jeho kamosi pohania vo Vatikáne začali pred 50-timi rokmi. 🙏
Neviem čo majú robiť ostatni katolíci. Poviem ti, čo som urobila ja. Oficiálne som zapísaná v rkc. V rkc som pokrstena. Vďaka Bohu, že som sa narodila v kresťanskej krajíne. Príjimám kresťanskú vieru! Príjimám Pána Ježiša Krista! A preto sa oficiálne nebudem odhlasovať z cirkvi. Samozrejme, nedá sa nevidieť smutné OVOCIE súčasnej rkc, ako aj POHANA bergoglia. Je nebezpečné modliť sa v jednote s …More
Neviem čo majú robiť ostatni katolíci. Poviem ti, čo som urobila ja. Oficiálne som zapísaná v rkc. V rkc som pokrstena. Vďaka Bohu, že som sa narodila v kresťanskej krajíne. Príjimám kresťanskú vieru! Príjimám Pána Ježiša Krista! A preto sa oficiálne nebudem odhlasovať z cirkvi. Samozrejme, nedá sa nevidieť smutné OVOCIE súčasnej rkc, ako aj POHANA bergoglia. Je nebezpečné modliť sa v jednote s pohanom. Aký je rozdiel medzi pohanom a satanistom? Pán Ježiš povedal: A vy neviete, že keď obetujete, obetuje démonom? Preto sa od nich oddelujem. Lenže človek Boha potrebuje. Preto každý deň čítam 1 kapitolu Evanjelia a 2 listy. Prvá podmienka: človek musí získať poznanie, aby sa vedel zorientovať. Čert nespí! Keď máš poznanie, neoklamú tá takí zmatkovia ako skala, paxus.... Druhá podmienka: Biblia je veľmi hutné Slovo. Preto je dobré čítať aj svätcov, ktorí nám toto hutné Slovo premieňajú na drobné. Tretia podmienka: modlitba.
To nie je moja Svojvola, či maniere. Robím, iba to čo mi káže Písmo a svedomie.
Zj.17 - rkc je smilnica
Zj.18.- oddeľte sa od nich.
To že som v rkc je pre mňa cest. To znamená že s jej 2000 ročným ucenim súhlasím a prijímam Pána Ježiša. Opustiť ju/neopustí je na svedomí kazdeho ako sa rozhodne. Oficiálne odísť z rkc je pre mňa zrada Môjho Spasiteľa. Preto zotrvávam v cirkvi, ale oddelujem sa od jej pastierov (samozrejme, česť výnimkám). Rozhoduje a sudi Boh. Je tu jedno nebezpečné pre katolíka, ktory sa oddeľuje od rkc. …More
To že som v rkc je pre mňa cest. To znamená že s jej 2000 ročným ucenim súhlasím a prijímam Pána Ježiša. Opustiť ju/neopustí je na svedomí kazdeho ako sa rozhodne. Oficiálne odísť z rkc je pre mňa zrada Môjho Spasiteľa. Preto zotrvávam v cirkvi, ale oddelujem sa od jej pastierov (samozrejme, česť výnimkám). Rozhoduje a sudi Boh. Je tu jedno nebezpečné pre katolíka, ktory sa oddeľuje od rkc. Prichádza o spoločnosť spolukatolikov. Nie každý dokáže túto samotu uniesť. Môže ztrudnomyselniet, zmarnomyselniet, zleniviet, prestať čítať Božie Slovo, modliť sa.... Môže úplne odpadnúť od Krista. 🙄 Preto dobre zväz čo urobíš. Ak ti môžem poradiť, najprv si to vyskúšaj.
6 more comments from apredsasatoci
Zvolal mohutným hlasom: „Padol, padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov, skrýšou všetkých nečistých duchov a skrýšou nečistej a odpornej zveri. Lebo všetky národy pili z vína vášne jeho smilstva a králi zeme s ním smilnili a kupci zeme zbohatli z jeho obrovského rozkošníctva!“ A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám …More
Zvolal mohutným hlasom: „Padol, padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov, skrýšou všetkých nečistých duchov a skrýšou nečistej a odpornej zveri. Lebo všetky národy pili z vína vášne jeho smilstva a králi zeme s ním smilnili a kupci zeme zbohatli z jeho obrovského rozkošníctva!“ A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán, lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti. Odplaťte mu, ako aj on odplatil. Odplaťte mu dvojnásobne za jeho skutky. Do pohára, do ktorého nalieval, nalejte mu dvojnásobne!
Zjavenie 18:2-6
To nie je môj vyklad. To je skopírovať text z Biblie? Ako je možné, že si to nepoznal?
Existuje oficiálny výklad rkc. Môžeš porovnávať!
V Biblii slovo smilnit sa vykladá ako modlosluzba, vieš?!

Božie slovo nazyvas nejaký text? 👏
Už je to tak nevedko.
Existuje svedectvo od Emerichovej, ako aj kňaza/biskupa, ktori mali zjavenie, že Pán Ježiš odovzdáva svoju cirkev satanovi. Buďme úprimní! Nie je toto úžasný plán od Boha ako si preosiat Svojich? Lepšie by som to nevymyslela.
Vždy sa mi páči kohokoľvek výklad svojho života , taký aký mu vyhovuje. Ako by ani iné scenáre neexistovali. Závidím vám vašu istotu. Ale pozor! My nebojujeme s telom a krvou, ale .....
Pozri si toto video veľmi pozorne a nezabudni sa sám s ním konfrontovat!
Ježiš jediná cesta
Ružena
@západniar, toto slovo poznas?

SÚD NAD JERUZALEMOM. A) OBVINENIE
21
Ako sa len stalo neviestkou mesto verné, plné spravodlivosti, pravda v ňom bývala, teraz však vrahovia! 22 Tvoje striebro ostalo troskou, tvoje víno je skazené vodou. 23 Tvoje kniežatá - hľa, vzbúrenci a spoločníci zlodejov, každý má rád dary, ženie sa za odmenami, sirote k právu nepomôžu a žaloba vdovy k nim nedôjde./…
More
@západniar, toto slovo poznas?

SÚD NAD JERUZALEMOM. A) OBVINENIE
21
Ako sa len stalo neviestkou mesto verné, plné spravodlivosti, pravda v ňom bývala, teraz však vrahovia! 22 Tvoje striebro ostalo troskou, tvoje víno je skazené vodou. 23 Tvoje kniežatá - hľa, vzbúrenci a spoločníci zlodejov, každý má rád dary, ženie sa za odmenami, sirote k právu nepomôžu a žaloba vdovy k nim nedôjde./Iz1/

Že aj mesto Jeruzalem, kde kedysi bývala pravda, sa stalo neviestkou?

Keby bol Babylonom svet, ako tvrdíš, ako asi by sme my, ľud boží, mali z neho vyjsť? Kam? Na inú planétu?

Ak to tam nevidíš, tak to miesto ktoré Pan nazýva Babylon, bolo miesto, alebo mesto ktoré patrilo Boziemu ľudu, sídli na siedmych vrchoch a aj vo vysvetlivkach nájdeš, že je to Rím.. ale STALO SA skrýšou démonov. A keď Boh vyzýva - vyjdite z neho, ľud môj - logicky ešte v ňom zostal niekto milujúci Pána a Boh im káže odtiaľ vyjsť, aby sa im nedostalo z trestu.
Svet je v moci zlého stále, nemôže sa stať väčším Babylonom než je. a cirkev má byť oddelená pre Boha.. keď sa ale tam do cirkvi dostane ten Babylon rôznych náboženstiev a väčšina kresťanov bude žiť ako pohania, tak tá hŕstka, ktorá chce zachovať Pravdu a pravú vieru, musí odtiaľ odísť, oddeliť sa, nepočúvat ich bludne náuky, aby ich to pohanstvo nepohltilo.. to je predsa úplne logické.. len musíme mať jasné poukladane čo nás robí členmi Kristovo tajomného tela a že to Jeho telo je DUCHOVNÉ..

Keď štruktúra a hierarchia prestane slúžiť živému Bohu, prestane ochraňovať to skutočné duchovné telo Krista, nemôžeš si zatvárať pred tým oči, ale rob všetko preto, aby si zostal členom toho pravého duchovného tela Kristovho. A nie sa silou mocou držať štruktúry, podstatu vôbec neriešiť, aj napriek tomu že už vyznávajú úplne naopak všetko!! Úplne inú vieru, ktorá vás nespasi.. :-(
A Kristovu cirkev pekelné brány nepremozu. Tzn. Tých, ktorí patria Kristovi, nezvedie diabol aby páchali ťažké hriechy, lebo vedia, že keby spáchali čo len jeden ťažký hriech a zomreli bez pokánia, boli by premozeni diablom a šli do pekla!!
Ale túto inštitúciu rkc už premohli.. toľko ťažkých hriechov, zneuzivania mladých a homosexuality.. veď to je všetko boží trest za odpad od viery.. ešte …More
A Kristovu cirkev pekelné brány nepremozu. Tzn. Tých, ktorí patria Kristovi, nezvedie diabol aby páchali ťažké hriechy, lebo vedia, že keby spáchali čo len jeden ťažký hriech a zomreli bez pokánia, boli by premozeni diablom a šli do pekla!!
Ale túto inštitúciu rkc už premohli.. toľko ťažkých hriechov, zneuzivania mladých a homosexuality.. veď to je všetko boží trest za odpad od viery.. ešte stále to nechcete vidieť?!
3 more comments from BernadettaJaMalinka
Ako za čias sv. Atanaza.. vy máte chrámy, oltáre, omše, kňazov s kolarikmi - ale nemáte vieru!! Nepriatelia Krista obsadili pápežský stolec, vyhnali Ducha svätého z chramov uctievanim pohanskych bohov, kostoly otvorili inovercom a tak my kresťania sme museli utekať, oddeliť sa, vrátiť sa späť k pravej náuke..
vy sa utesujete že máte miesta ktoré kedysi boli sväté.. ale my máme svätú vieru!! Vás …More
Ako za čias sv. Atanaza.. vy máte chrámy, oltáre, omše, kňazov s kolarikmi - ale nemáte vieru!! Nepriatelia Krista obsadili pápežský stolec, vyhnali Ducha svätého z chramov uctievanim pohanskych bohov, kostoly otvorili inovercom a tak my kresťania sme museli utekať, oddeliť sa, vrátiť sa späť k pravej náuke..
vy sa utesujete že máte miesta ktoré kedysi boli sväté.. ale my máme svätú vieru!! Vás všetci milujú, lebo ste tolerantný k iným.. nás všetci nenávidia -pre vieru v Ježiša Krista!! A preto my sme blahoslaveni, ak si túto svätú vieru zachováme az do konca..
@západniar
Všetko čo sa v písme týka Božieho ľudu sa týka cirkvi lebo cirkev je boží ľud. No a čo keď je to starý zákon?? Celé písmo je Bohom vnuknute a užitočné na poùčanie, usvedcovanie, karhanie a nápravu.. veď aj v NZ sa spomína príklad z dejín Izraela NAM NA POUCENIE. keď Boh neusetril anjelov, neusetril starý svet, ani sodomu a gomoru, ale ich zničil potopou a ohňom.. zničil Šilo, kde sa …More
@západniar
Všetko čo sa v písme týka Božieho ľudu sa týka cirkvi lebo cirkev je boží ľud. No a čo keď je to starý zákon?? Celé písmo je Bohom vnuknute a užitočné na poùčanie, usvedcovanie, karhanie a nápravu.. veď aj v NZ sa spomína príklad z dejín Izraela NAM NA POUCENIE. keď Boh neusetril anjelov, neusetril starý svet, ani sodomu a gomoru, ale ich zničil potopou a ohňom.. zničil Šilo, kde sa uctievalo Jeho meno ale ho potom znesvatili.. zničil aj Jeruzalem.. nebojíte sa Boha?!? On nieje viazaný na inštitúciu ktorá ho zradila a zničí ju, tak ako je napísané na mnohých miestach písma.. keď chces len NZ, aj v zjavení - 2.kap. tyatirska cirkev..

Poznám tvoje skutky, tvoju lásku, vieru, službu a vytrvalosť aj tvoje posledné skutky hojnejšie než prvé. 20 Ale mám proti tebe, že trpíš ženu Jezabel, ktorá hovorí, že je prorokyňa, a učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli mäso obetované modlám. 21 A dal som jej čas, aby robila pokánie; ale nechce sa kajať zo svojho smilstva. 22 Hľa, vrhnem ju na lôžko bolestí a tých, čo s ňou cudzoložia, do veľkého súženia, ak nebudú robiť pokánie z jej skutkov. 23 Jej deti pobijem smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja skúmam vnútro i srdce, a každému z vás odplatím podľa vašich skutkov. 24 Vám ostatným v Tyatire, všetkým, čo sa nepridŕžajú tohoto učenia, ktorí nepoznali - ako hovoria - satanove hlbiny, hovorím: Nekladiem na vás iné bremeno. 25 Len sa držte toho, čo máte, kým neprídem.

Pomenovanie neviestka sa v písme vždy vzťahuje na boží ľud ktorý odpadol od pravej viery a vrátil sa k modlam a pohanskemu životu..

Ale keď ti modlarstvo v chrámoch nevadí, budeš na súde božom veľmi prekvapený, keď uvidíš, že Bohu vadí najviac!!.. keď niekto zapiera Pána a uráža Jeho Syna!! Hoc by to bol aj pápež, aj anjel.. taký je prekliaty!!
A keď koncil veľmi uznávas, nevadí ti, že je v úplnom rozpore so všetkými dovtedajšimi koncilmi??
Cirkev šla od počiatku jedným smerom, vo vzťahu k pohanom mala jasno.. ale zrazu sa zmenila a zaradila smer opačný? Už treba pohanov rešpektovať miesto evanjelizácie a už ich netreba obracať na vieru ako cca 2000 rokov robila??

Buď sa mylili 1900 rokov alebo sa mýlia teraz 100 rokov!!!

Veď skúmaj..…More
A keď koncil veľmi uznávas, nevadí ti, že je v úplnom rozpore so všetkými dovtedajšimi koncilmi??
Cirkev šla od počiatku jedným smerom, vo vzťahu k pohanom mala jasno.. ale zrazu sa zmenila a zaradila smer opačný? Už treba pohanov rešpektovať miesto evanjelizácie a už ich netreba obracať na vieru ako cca 2000 rokov robila??

Buď sa mylili 1900 rokov alebo sa mýlia teraz 100 rokov!!!

Veď skúmaj.. porovnaj.staré koncily, stary katechizmus, staré vydania sv. Písma (1946), tam sú poznámky úplne iné než dnes.. tvrdé a jasne voči inovercom..
tiež hľadaj aj vyjadrenia prvých svätých , Augustín, Ján Zlatousty, ligouri, vianney a hlavne cirkevných otcov.. tí musia predsa najvernejšie vysvetľovať učenie Pána Ježiša keď mnohí boli osobne s Jeho učeníkmi!! Alebo azda si myslíš, že títo modernisti to vedia lepšie?

Myslím že si ani len nečítal nejakého cirkevného otca čo hovorili o pohanoch alebo zidoch, ako ich vidí Boh.. ako sa máme k nim zachovať.. lebo ani ja som o tom nemala ani potuchy, kým som sa nechala kŕmiť tými vymyslami o milosrdnom Bohu, ktorý všetko a všetkých prijima a na nič sa nehnevá, môžte mu aj naplut do tváre, on všetko odpustí.. takýto boh je falošný výmysel týchto čias.. pretože Boh sa nezmenil!! To my sme sa mu obrátili chrbtom a nazháňali si svoje obrazy a predstavy o bohu, ktorý nás nebude vyrušovať v páchaní hriechov!!!

Myslíš že dnes sú ľudia lepši ako v čase Izraela?? Určite nie, ba naopak.. :(
Jer 2 kapitola..