Clicks250
hr.news

Kardinal Marx umeće "laž" - nadbiskup Chaput

Filadelfijski nadbiskup Charles Chaput kritizirao je minhenskog kardinala Marxa i njegove saveznike koji namjeravaju "dopustiti" protestantsku pričest.

Chaput na FirstThings.com (23. svibnja) piše kako je "laž" "umetnuti laž u najsvečaniji trenutak susreta s Isusom u Euharistiji".

Protestantska pričest kaže: 'Ja sam u zajedništvu s ovom zajednicom', iako se očigledno ne nalazi u zajedništvu s tom zajednicom.

Chaput navodi šest točaka protiv protestantske pričesti:

1. Promjena uvjeta primanja pričesti redefinira tko i što je Crkva.
2. Protestantska pričest dovodi do pričesti za sve nekatolike.
3. Protestantska pričest prihvaća protestantsku predodžbu da je dovoljno biti kršten i vjerovati u Krista - bez vjerovanja u svete redove.
4. Protestantska pričest podrazumijeva da protestanti vjerojatno ne moraju ići na ispovijed kao pripremu za primanje pričesti.
5. Ako se u ovom slučaju može zanemariti nauk Crkve, tada se o svakom nauku može pregovarati.
6. Protestantska pričest zavodi vjernike jer su razlike između Crkve i protestanata skrivene.

Slika: Charles Chaput, © HazteOir.org, CC BY-SA, #newsGamikqbwkt