Clicks17
vi.cartoon
"Người phản đối việc Chúa Jesus là Đấng Christ - Một kẻ như vậy là một kẻ chống Chúa" (1 Giăng 2:18) Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsEypocvqgreMore
"Người phản đối việc Chúa Jesus là Đấng Christ - Một kẻ như vậy là một kẻ chống Chúa" (1 Giăng 2:18)

Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsEypocvqgre