Clicks86
Rafał_Ovile
2

Portugalski sąd apelacyjny uznaje testy PCR za niewiarygodne

Portugalski sąd apelacyjny uznaje testy PCR za niewiarygodne i cofa kwarantannę

" " Na podstawie aktualnie dostępnych dowodów naukowych ten test [testem RT-PCR] sam w sobie nie jest w stanie jednoznacznie określić, czy wynik dodatni faktycznie odpowiada zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, z kilku powodów, z których dwa są najważniejsze: wiarygodność testu zależy od liczby zastosowanych cykli; wiarygodność testu zależy od obecnego obciążenia wirusem.
W odniesieniu do Jaafara i wsp. (2020; academic.oup.com/…i/10.1093/cid/ciaa1491/5912603) sąd stwierdza, że „jeśli dana osoba uzyska pozytywny wynik testu PCR, jeśli zostanie zastosowany próg 35 cykli lub wyższy (jak opisano w większości laboratoriów w Europie i USA), prawdopodobieństwo zakażenia tej osoby wynosi <3%, a prawdopodobieństwo, że wynik będzie fałszywie pozytywny wynosi 97%”. Trybunał zauważa również, że próg cyklu stosowany do testów PCR obecnie przeprowadzanych w Portugalii jest nieznany.
W odniesieniu do Surkova i wsp. (2020; thelancet.com/…S2213-2600(20)30453–7/fulltext ) sąd stwierdza ponadto, że każdy test diagnostyczny należy interpretować w kontekście rzeczywistego prawdopodobieństwa wystąpienia choroby, zgodnie z oceną przed wykonaniem samego testu i wyraża opinię, że „W obecnym krajobrazie epidemiologicznym prawdopodobieństwo, że testy Covid-19 dadzą fałszywie dodatnie wyniki, wzrasta, co ma znaczące konsekwencje dla osób, systemu opieki zdrowotnej i społeczeństwa ”.
Podsumowanie sądu dotyczące orzeczenia w sprawie odwołania od apelacji regionalnego organu zdrowia brzmi następująco:
„Biorąc pod uwagę naukowe wątpliwości ekspertów, czyli te odnoszące się do rzetelności testów PCR, braku informacji o analitycznych parametrach testów oraz braku diagnozy medycznej dotyczącej obecności infekcji lub ryzyka infekcji, to narzędzie nigdy nie może stwierdzić, czy C rzeczywiście był nosicielem wirusa SARS-CoV-2, czy też A, B i D były w grupie wysokiego ryzyka. " "
corodok.de/…esisches-berufungsgericht-pcr/
Voytek
Nasze sądy na takie werdykty się nie odważą .
Wieczne Odpoczywanie Amen
jakie nasze :) nasze to są najwyżej długi ! 3 BILIONY ZŁOTYCH :)