hr.news
225

Kardinal prijeti Crkvi "novim metodama"

Modernistički kardinal Claudio Hummes potvrdio je da će Sinoda za Amazonu 2009 pokušati ukinuti svećenički celibat. U razgovoru s modernističkim španjolskim Periodista Digital (2. prosinca) Hummes …More
Modernistički kardinal Claudio Hummes potvrdio je da će Sinoda za Amazonu 2009 pokušati ukinuti svećenički celibat.
U razgovoru s modernističkim španjolskim Periodista Digital (2. prosinca) Hummes je rekao da će ova Sinoda tražiti "nove načine i nove metode evangelizacije".
Otvorena je tajna da se ovi "novi načini" sastoje od dogmatskog relativizma, moralnog laksizma te sekularizacije liturgije i svećeništva. Ove su metode već primijenjene u većini zapadnih zemalja i dovele su do propasti Crkve bez presedana.
Slika: Claudio Hummes, © Senado Federal, CC BY-SA, #newsEytiojbxsx